Реклама
Конспект уроку фізики 8 клас. Електрична напруга. Вольтметр


Методична розробка уроку з фізики 8 клас

Автор: Кошикова Вікторія Олександрівна, вчитель фізики Муніципального бюджетного навчального закладу - середня загальноосвітня школа № 47 міста Бєлгорода

Тема уроку: Електрична напруга. Вольтметр

Тип уроку: вивчення та первинне закріплення нових знань і способів діяльності

Електрична напруга. Вольтметр

Цілі уроку: організувати діяльність сприйняття, осмислення і первинного запам'ятовування нових знань і способів діяльності за темою: «Електрична напруга. Вольтметр».

Завдання уроку:

- забезпечити ознайомлення учнів з поняттям напруги та одиницями її вимірювання ;

- створити умови для виховання мотивів навчання, позитивного ставлення до знань, дисциплінованості;

- забезпечити формування вмінь виділяти головне, складати план, вести конспекти, спостерігати, розвивати вміння частково - пошукової діяльності, висування гіпотези і її рішення.

Хід уроку:

1. Організаційний етап

Вітання, фіксація відсутніх, перевірка підготовленості учнів до навчального заняття, розкриття цілей уроку та плану його проведення.

2. Перевірка домашнього завдання

Тестування 2 варіанти по 6 завдань

Тест по темі: «Сила струму. Одиниці сили струму. Амперметр. Вимірювання сили струму»

В-1

1. Сила струму - це фізична величина, рівна...

а) ...електричному заряду, що пройшов по електричної ланцюга за час її роботи.

б) ...електричному заряду, який пройшов в ланцюзі через поперечний переріз провідника.

в) ...електричному заряду, який пройшов в ланцюзі через поперечний переріз провідника за 1 с.

г) ...електричному заряду, переміщеному за 1 с від позитивного полюса джерела струму до негативного.

2. Як названа одиниця сили струму?

а) Джоуль (Дж). б) Ват (Вт). в) Кулон (Кл). г) Ампер (А).

3. Переведіть в міліампери сили струму, що дорівнює 0,05 А і 500 мкА.

а) 50 мА і 0,5 мА. б) 500 мА і 5 мА.

в) 500 мА і 0,5 мА. г) 50 мА і 5 мА.

4. Яка сила струму в колі, якщо протягом 4 хв крізь її поперечний переріз пройшов заряд 120 Кл?

а) 30 А. б) 0,5 А. в) 5 А. г) 3 А.

5. Силу струму вимірюють...

а) ...гальванометром. б) ...гальванічним елементом.

в) ...амперметром. г) ...электрометром.

6. За показаннями амперметра № 2 сила струму в колі дорівнює 0,5 мА. Яку силу струму зареєструють амперметри № 1 та № 3?

а) № 1 - менше 0,5мА, № 3 - більше 0,5 мА.

б) № 1 - більше 0,5 мА, № 3 - менше 0,5 мА.

в) № 1 та № 3, як і № 2, - 0,5 мА.

В-2

1. За якою формулою визначають силу струму?

а) N = A/t. б) I = q/t. в) m = Q/λ. г) m = Q/L.

2. Виразіть сили струму, рівні 0,3 А і 0,03 кА, миллиамперах?

а) 30 мА і 3000 мА. б) 300 мА та 30 000 мА.

в) 300 мА і 3000 мА. г) 30 мА та 30 000 мА.

3. Чому дорівнюють сили струму в амперах 800 мкА і 0,2 кА?

а) 0,008 А і 200 А. б) 0,0008 А і 20 А.

в) 0,0008 А і 200 А. г) 0,008 А і 20 А.

4. У провіднику, включеному в ланцюг на 2 хв, сила струму була дорівнює 700 мА. Яка кількість електрики пройшло через його переріз за цей час?

а) 8,4 Кл. б) 14 Кл. в) 1,4 Кл. г) 84 Кл.

5. Силу струму в який лампі показує включений в цей ланцюг амперметр?

а) № 1.

б) У № 2.

в) № 3.

г) В кожній з них.

6. На якій ділянці ланцюга, в якій працюють електролампа та дзвінок, треба включити амперметр, щоб дізнатися силу струму в дзвінку?

а) До дзвінка (за напрямом електричного струму).

б) Після дзвінка.

в) Біля позитивного полюса джерела струму.

г) На будь-якій ділянці цього ланцюга.

Відповіді

В-1

1

2

3

4

5

6

в

г

а

б

в

в

В-2

1

2

3

4

5

6

б

б

в

г

г

г

3. Актуалізація суб'єктного досвіду учнів

1. Про силу струму можна судити за показаннями амперметра, або за дії струму (чим більше напружена нитка, тим більше сила струму)

Питання: від чого залежить сила струму?

Демонстрація: збільшення показань амперметра, при збільшенні кількості джерел струму.

Відповідь: сила струму залежить від якоїсь величини, пов'язаної з джерелом струму.

2. Джерело струму створює електричне поле, за рахунок здійснення роботи щодо поділу електричних зарядів.

4. Вивчення нових знань і способів діяльності

Роботу електричного поля, що створює струм, називають роботою струму.

А-робота струму

Чим сильніше електричне поле, тим більше швидкість руху заряджених частинок, тим більше перенесений заряд, тим більше електричний струм.

Електричне поле характеризується величиною, званої напругою електричного поля.

Напруга електричного поля - це фізична величина, що характеризує дію електричного поля на заряджені частинки.

U - напруга електричного поля.

U = [ В ]

U = А/q - напруга показує яку роботу здійснює електричне поле по переміщенню одиниці заряду на даній ділянці кола.

Безпечне напруга 42 Ст.

Вольтметр - це прилад для вимірювання напруги.

Вольтметр підключають до тих точках ланцюга, між якими треба виміряти напругу (паралельно), причому плюс до плюса, а мінус до мінуса.

5. Первинна перевірка розуміння вивченого

Питання:

1. Що називають роботою струму? (Роботу електричного поля, що створює струм)

2. Що називають електричним напругою? (Фізична величина, що характеризує дію електричного поля на заряджені частинки)

3. Позначення та одиниці вимірювання напруги. (U, вольти)

3. Як називають прилад для вимірювання напруги? (Вольтметр)

4. Як включають вольтметр в ланцюг? (Підключають до тих точках ланцюга, між якими треба виміряти напругу (паралельно), причому плюс до плюса, а мінус до мінуса)

6. Етап закріплення вивченого

Робота за збірником задач з фізики (В.І. Лукашик, Є.В. Іванова) № 1265, 1266-усно.

7. Етап узагальнення і систематизації

Розв'яжіть задачі:

1. Визначте напругу на ділянці кола, якщо при проходженні по ньому заряду в 15 Кл струмом була досконала робота в 6 кДж.

U = A/q = 6000 Дж/15 Кл = 400 Ст.

2. При перенесенні 60 Кл електрики з однієї точки електричної ланцюга в іншу за 12 хв досконала робота 900 Дж. Визначте напругу і силу струму в ланцюгу.

U = A/q = 900 Дж/60 Кл = 15 В

I = q/t = 60 Кл/720 с = 0,08 А.

8. Підсумки, домашнє завдання пункт 39-41

упр. 16

9. Рефлексія

Рефлексія. (Проведіть стрілки до тих тверджень, які відповідають вашому станом наприкінці уроку).

Список використаної літератури

1. Перышкин А.В Фізика. 8 клас. - М: Дрофа, 2009.

2. Лукашик В.І., Іванова О.В. Збірник задач з фізики 7-9 клас - М.: Просвіта, 2008.

3. Чеботарьова В.А. Тести з фізики. 8 клас - Видавництво «Іспит», 2009.