Реклама
Конспект уроку фізики 8 клас


Методична розробка уроку з фізики 8 клас

Автор: Кошикова Вікторія Олександрівна

Вчитель фізики, Муніципальне бюджетне загальноосвітній заклад - середня загальноосвітня школа № 47 міста Бєлгорода

Тема уроку: Послідовне з'єднання провідників

Тип уроку: вивчення та первинне закріплення нових знань і способів діяльності

Послідовне з'єднання провідників

Цілі уроку: організувати діяльність сприйняття, осмислення і первинного запам'ятовування нових знань і способів діяльності за темою: «Послідовне з'єднання провідників».

Завдання уроку:

- забезпечити ознайомлення учнів з послідовним з'єднанням провідників і закономірностями, існуючими в ланцюзі з послідовним з'єднанням провідників;

- створити умови для виховання мотивів навчання, позитивного ставлення до знань, дисциплінованості;

- забезпечити формування вмінь виділяти головне, складати план, вести конспекти, спостерігати, розвивати вміння частково - пошукової діяльності, висування гіпотези і її рішення.

Обладнання:

Демонстрація 1: джерело струму, ключ, дві лампочки, амперметр.

Демонстрація 2: джерело струму, ключ, дві лампочки, вольтметр.

Хід уроку:

1. Організаційний етап

Вітання, фіксація відсутніх, перевірка підготовленості учнів до навчального заняття, розкриття цілей уроку та плану його проведення.

2. Актуалізація суб'єктивного досвіду учнів

Електричні ланцюги, що використовуються на практиці, рідко містять один споживач електроенергії. Споживачі можуть по-різному з'єднані один з одним, наприклад, послідовно або паралельно.

Але перед тим як перейти до вивчення нової теми давайте відповімо на кілька питань.

Питання:

· Що таке електричний струм? (Впорядкований рух заряджених частинок)

· Назвіть характеристики електричного струму. (Сила струму, напруга, опір)

· Від чого вони залежать? (Сила струму від напруги і опору, напруга - від джерела струму, опір - від довжини, площі поперечного перерізу і матеріалу з якого виготовлений провідник)

3. Вивчення нових знань і способів діяльності

Послідовним вважають таке опір провідників, при якому кінець першого провідника з'єднують з початком другої, кінець другої з початком третьої і т.д.

Схематичне зображення такого з'єднання.

Проведемо експерименти щодо з'ясування значень загальних сили струму, напруги і опору при послідовному з'єднанні.

Питання: Який прилад призначений для вимірювання сили струму? (Амперметр)

Демонстрація 1. Зберемо ланцюг для вимірювання сили струму на її різних ділянках.

Висновок: Сила струму в будь-яких ділянках ланцюга одна і та ж.

I = I1= I2=...

Питання: Який прилад призначений для вимірювання напруги? (Вольтметр)

Демонстрація 2. Зберемо ланцюг для вимірювання напруги на її різних ділянках.

Висновок: Повна напруга в колі при послідовному з'єднанні дорівнює сумі напруг на окремих ділянках ланцюга.

U=U1+U2+...

Питання: Як визначити опір, якщо відомі сила струму і напруга? (За законом Ома R=U/I)

Висновок: Загальний опір кола при послідовному з'єднанні дорівнює сумі опорів окремих провідників.

R = R1+R2+...

При послідовному з'єднанні n однакових споживачів енергії їх загальний опір R перевищує опір R1 одного з них в n раз:

R= nR1.

Особливістю послідовного з'єднання є те, що при виході з ладу одного елемента з'єднання відключаються і інші. Плюсом послідовного з'єднання є простота зборки, захист від перевантажень (при різкому збільшенні сили струму ланцюг автоматично відключається).

4. Первинна перевірка розуміння вивченого

Робота за збірником задач з фізики (В.І. Лукашик, Є.В. Іванова) № 1344, 1345, 1346 (усно).

1344.

Дано:

U1 = 1,5В

U2 = 3 В

I = 0,5 А

Відповідь: при русі повзунка реостата вправо показання вольтметра V1 змінюються від 1,5 до 3; вліво - від 1,5 до 0 Ст. Показання вольтметра V2 змінюватися не будуть.

1345

Дано:

R1=3,9 Ом

R2=2,41 Ом

Rпро-?

Рішення: Rоб =R1+R2; Rоб = 3,9+2,41=6,31 Ом

Відповідь: Rоб = 6,31 Ом

1346

Дано:

R1= R2= 15 Ом

Rоб = 54 Ом

R3 - ?

Рішення: Rоб =R1+R2+R3; R3 = Rпро -R1-R2 = Rпро -2R1

R3 = 54 - 2*15 = 24 Ом

Відповідь: R3 = 24 Ом

5. Етап закріплення вивченого

Тестування 2 варіанти по 3 завдання (взаимопроверка)

Тест по темі: «Послідовне з'єднання провідників»

Варіант 1

1. За якою ознакою можна визначити, послідовно чи ні, з'єднані споживачі електричного струму?

а) За однаковості сили струму у всіх провідниках.

б) По тому, як з'єднані між собою всі провідники.

в) припинення роботи всієї ланцюга при виключенні будь-якого одного споживача струму.

г) У залежності напруги на провідниках від їх опорів.

2. Чому дорівнює загальна напруга на послідовно з'єднаних ділянках ланцюга?

а) U= Ul = U2 б) U= Ul + U2 в) U= Ul - U2 г) U= Ul ∙U2

3. Напруга на полюсах джерела струму 12 Ст. Визначте опір резистора, якщо сила струму в ланцюзі 0,8 А, а напруга на лампі 4 Ст.

а) 15 Ом. б) 5 Ом. в) 10 Ом. г) 20 Ом.

Варінт 2

1. Чому дорівнює загальний опір R кола з послідовно включеними електроприладами?

а) R = R1 + R2. б) R = R1 - R2. в) R = R2 - R1. г) R = R1∙R2.

2. В електричний ланцюг послідовно включені 4 електроприладу, мають рівні опору (по 10 Ом). Сила струму в одному з них 1,5 А. Яке загальне напруження в цій ланцюга?

а) 15 Ст. б) 60 В. в) 30 В. г) Вирішити не можна, немає значень сили струму в інших приладах.

3. Сила струму в ланцюзі з послідовним з'єднанням ділянок 0,2 А. Напруги на ділянках такі: U1 = 14, U2 = 16 B, U3 = 20 Ст. Визначте загальний опір ланцюга.

а) 10 Ом. б) 100 Ом. в) 250 Ом. г) 300 Ом.

Відповіді

В-1

1

2

3

в

б

в

В-2

1

2

3

а

б

в

6. Узагальнення і систематизація знань

Робота за збірником задач з фізики (В.І. Лукашик, Є.В. Іванова) № 1348

1348

Дано:

R1 = 2,5 Ом

U1 = 5

Uпро = 9 В

I - ? R - ?

Рішення:

I = U/R (за законом Ома); I = 5/2,5 = 2 А; I = Uоб/ Rоб

Rоб=Uоб/I=9/2=4,5 Ом

Rоб=R1+R2; R2=Rпро-R1; R2=4,5-2,5=2 Ом

Відповідь: I = 2 А; R = 2 Ом.

7. Підсумки, домашнє завдання п.48

упр.22

8. Рефлексія

(Проведіть стрілки до тих тверджень, які відповідають вашому станом наприкінці уроку).

Список використаної літератури

1. Перышкин А.В Фізика. 8 клас. - М: Дрофа, 2009.

2. Громов С.В., Батьківщина М.О. Фізика. 9 клас - М.: Просвіта, 2002.

3. Лукашик В.І., Іванова О.В. Збірник задач з фізики 7-9 клас - М.: Просвіта, 2008.

4. Чеботарьова В.А. Тести з фізики. 8 клас - Видавництво «Іспит», 2009.