Реклама
Середньострокове планування серії уроків фізики з теми «Електромагнітна індукція» (10 клас)


Фізика - 10 клас

Автор: Любавина Тетяна Борисівна, вчитель ЗОШ№9, м.уральськ, Західно-Казахстанська область, Республіка Казахстан

Опис матеріалу: Пропоную вам середньострокове планування серії уроків фізики з теми «Електромагнітна індукція» (10 клас). Даний матеріал буде корисним вчителям фізики при плануванні уроків у 10 класі. Найважливішим пріоритетом даного планування є інтеграція семи модулів курсів підвищення кваліфікації для вчителів в рамках програми Кембриджського університету, заснованої на конструктивістських підходів у навчанні.

Пояснювальна записка

Середньострокове планування складено на основі:

1. Держстандарту освіти, затвердженого наказом Міністра освіти і науки РК № 367 від 09.07.2010 р.

2. Інструктивно - методичного листа 2012 р.

3. Програми, затвердженої наказом Міністра освіти і науки РК № 148 від 11.03.2003 р.

4. Підручника Фізики 10 клас (ЄМН), автори: Кронгард Ст., Ким В. та ін - Алмати: "Мектеп", 2006 р.

Найважливішим пріоритетом даного планування є інтеграція семи модулів Програми, заснованої на конструктивістських підходів у навчанні.

Основними аспектами реалізації курсу є формування умінь учнів працювати в групах, самостійно здобувати знання з різних джерел, Інтернету, порівнювати, зіставляти факти, вести самостійний пошук, використовувати знання на практиці , здійснювати дослідницьку роботу. Відповідно, середньострокове планування крім загальноприйнятих розділів «Тема, дата», «Мети» передбачає внесення додаткових розділів. Розділ «Активні форми роботи вчителя» відображає діяльність вчителя щодо активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці, розвитку у них критичного мислення. Розділ «Результат навчання» передбачає ступінь успішності учня при досягненні запланованих цілей навчання на уроці. Розділ «Залучення в роботу учнів» включає форми роботи учнів на уроці, такі як спільна діяльність у групах, парна робота, індивідуальне виконання завдань. В розділі «Оцінювання» розглядається формативное і суммативное оцінювання, спрямоване на сприяння навчання учнів і визначення можливостей поліпшення навчання.