Реклама
Посилення практичної спрямованості викладання фізики


З досвіду роботи вчителя фізики

Автор: Трунько Сергій Іванович, вчитель фізики МОУ «Рибницький Теоретичний ліцей», р. Рибниця, ПМР, Молдова

Опис матеріалу: стаття буде корисна як початківцям, так і досвідченим педагогам для формування в учнів інтересу до фізики. Представлений досвід розвитку творчих здібностей учнів через створення радіотехнічного гуртка.

Для вирішення проблеми посилення особистісно-орієнтованої спрямованості освіти та розвитку творчого потенціалу особистості можуть і повинні бути використані години варіативної частини навчально-розвиваючого плану.

Основними вимогами до організації позаурочної роботи з школярами є залучення всіх учнів з урахуванням їх інтересів і здібностей в освітній процес, органічна єдність навчальної та позанавчальної діяльності, висока ідейність, цілеспрямованість, суспільно корисна спрямованість, захопливість всіх позаурочних занять, підвищення ролі, органів дитячого самоврядування, взаємодія школи з батьками.

В процесі навчання фізики в загальноосвітній середній шкіл учні повинні оволодіти глибокими і міцними знаннями основ науки фізики у відповідності з сучасними вимогами суспільного і науково-технічного прогресу, в учнів повинні бути вироблені прагнення до безперервного вдосконалення знань, вміння самостійно поповнювати їх і застосовувати їх на практиці. Ось чому особливу увагу в навчанні і вихованні в школі приділяється практичній спрямованості освіти. З метою розвитку творчих здібностей учнів, три роки тому було відкрито працює на створеній нами програмі гурток «Курс прикладної фізики на основі автоматики».

Завдання курсу - практична прикладна спрямованість викладання фізики; навчання застосуванню знань для пояснення принципу дії технічного обладнання, автоматичних пристроїв, їх вузлів. Цим забезпечується не тільки глибокі знання, але й розвиваються практичні вміння і навички учня. Фізика не дає конкретних вказівок на можливе застосування її законів в техніці. Вимагається цілеспрямований пошук застосування явищ і закономірностей фізики в техніці. Такий пошук забезпечує даний курс.

Гурток дає учням можливість проявити свої індивідуальні схильності, виявити і розвинути здібності, отримати початкові уявлення про особливості трудової діяльності працівників певних професій.

Досвід показує, що в основі роботи гуртка повинна бути орієнтація на активну самостійну пізнавальну і практичну діяльність учнів. Тільки здобуті власною працею знання і вміння міцні, тільки вони приносять задоволення і впевненість у своїх силах, пробуджують прагнення до продовження процесу пізнання.

Заняття в гуртку ми прагнули організувати так, щоб результати могли використовуватися в ході фізико-технічних вечорів або конференцій, в процесі навчання.

В якості об'єктів роботи нами обрані радіоелектронні пристрої. Зроблено це з наступних міркувань: даною галуззю техніки цікавляться багато учні, так як радіоелектроніка є на що стоять час основним напрямком науково-технічного прогресу. Тому важливо ознайомити учнів з її теоретичною базою і з тими перевагами, які дає її впровадження.

Провідними видами діяльності хлопців ми обрали практичні заняття (75%) - складання моделей, радіоелектронних пристроїв і їх удосконалення, тому що вони привабливі для учнів, тут можна оперувати тими знаннями, які придбані на уроці і, головне, - вони відкривають простір для самостійних дій, творчості, для подальшого оволодіння важливими практичними вміннями.

Оскільки деякі учні тільки починають знайомитися з радіо електронікою і запас знань в цій області невеликий, то ми пропонуємо гуртківцям переважно прості завдання, що передбачають складання приладів за готовими схемами або малюнками. Пояснити принцип їх дії, внести зміни (удосконалити) в конструкцію приладу, практично їх реалізувати можуть лише учні «зі стажем». Всі зазначені вище мотиви визначили вимоги до відбору моделей, призначених для виготовлення на заняттях гуртка. Модель повинна:

1) бути суспільно корисною;

2) мати просту, по можливості цікаву конструкцію;

3) містити резерви для вдосконалення установки.

Учні за час роботи гуртка познайомилися з основами радіо техніки і виготовили різні пристрої: «індикатор короткозамкнених витків», «перетворювач напруги», «термореле для інкубатора», «автомат ввімкнення освітлення», «магнітні гойдалки», «індикатор електричного поля», «колечка», «детекторний радіоприймач», «генератор світлових імпульсів», «регульоване джерело струму», «звуковий генератор», «переговорний пристрій», «светомузыкальная установка». Хлопці демонстрували свої роботи на шкільних виставках, семінарі вчіть лей фізики в нашій школі, па зльоті юних техніків, раціоналізаторів і винахідників міста Тирасполя. Не останнє місце в роботі гуртка займає теоретична підготовка. Гуртківці беруть активну участь у науково-практичних конференціях, виставках. Виступи школярів перед аудиторією, зльоти, конференції гарантують підвищений інтерес до товаришів повідомленням, а для учня-доповідача це є важливий стимул для продовження поглиблених занять фізикою.