Реклама
Проектна діяльність на уроках географії у 8 класі на тему «Ринок праці та безробіття»


Автор: Суворова Світлана Іванівна, вчитель географії, МБОУ ЗОШ с. Поріз Унінского району Кіровської області імені Г.Ф. Шулятьева

Опис роботи:

Пропоную вам конспект уроків географії у 8 класі за темою «Ринок праці і безробіття». Даний матеріал буде корисним вчителям географії загальноосвітньої школи. Урок побудований у технології проектної діяльності.

Конспект уроків технології в проектній діяльності з географії в 8 класі по темі «Ринок праці та безробіття»

Анотація до конспекту

Дана тема передбачається стандартами освіти, розрахована на 4 навчальні години. Теоретичні питання, тобто робота над проектом триває 3 години та 1 годину включає презентацію проектів, висновки, оцінку результату.

Тема актуальна для учнів старших класів, тому що вони стоять на щаблі вибору професії і повинні вміти орієнтуватися в нестандартних життєвих ситуаціях. В ході роботи над проектом учні отримують базові та додаткові знання про ринок праці та існуючі проблеми працевлаштування. Запропонована самостійна робота груп сприяє розвитку дослідницьких навичок, навичок роботи з додатковою літературою, статистичними матеріалами, розвиває комунікативні навички, вміння робити висновки, оцінювати свою роботу і роботу товаришів, сприяє розвитку навичок усного, писемного мовлення та публічного виступу на конференції в позаурочний час.

Дидактична мета:

Створити умови для формування знань про сучасний стан ринку праці на основі особистісно-орієнтованого підходу в технології проекту.

Методичні завдання:

Освітня: Сприяти формуванню знань по темі «Ринок праці і безробіття», про сучасні процеси, які відбуваються в сфері працевлаштування.

Розвиваюча: Розвивати вміння аналізувати статистичні матеріали, працювати з додатковою літературою, робити висновки, формувати первинні навички оформлення ділових паперів.

Виховна: Виховувати комунікативні навички, формувати навички роботи у групі.

Тип проекту: Дослідницький, практико-орієнтований. Межпредметный (географія, економіка, вибір професії)

Характер координації: Безпосередній.

Характер контактів: Внутрішньошкільний.

Тривалість: 4 уроку (місяць)

Учасники проекту: учні 8 - 10 класів.

Підтеми:

1. Види безробіття та причини їх виникнення.

2. Ринок праці, якість трудових ресурсів.

3. Способи скорочення безробіття.

Проблемні питання:

Від чого залежить безробіття, у яких регіонах Росії і чому вона досить висока?

Економічно активне населення. Які професії найбільш поширені в селі, районі, області?

Хто відчуває себе впевнено на ринку праці?

Теми самостійних робіт:

1. Безробіття, її види та причини виникнення.

«Всі роботи гарні....Вибирай на смак».

3. Способи подолання безробіття як кризового явища.

План роботи групи:

1. Вивчити сторінки підручника (15-20), додаткову літературу (за вказівкою вчителя).

2. Розробити план реферату.

3. Згідно плану оформити реферат обсягом 3 друкованих аркуші з додатками.

4. Уявити реферат на конференції.

*Під керівництвом вчителя учні 3 групи спрямовують свої дослідження в районну газету.

Результат:

1. Кожна група готує реферат по своїй темі, який поповнить шкільну методичну та інформаційну скарбничку по профорієнтаційній роботі.

2. Конференція. (Презентація роботи кожної групи)

3. Замітка в районну газету «Сільський трудівник» про стан безробіття серед молоді с. Поріз.