Реклама
Методична розробка уроку хімії 9 клас


Конспект уроку хімії: Узагальнення і систематизація знань з теми «Неметали»

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань

Автор: Горохова Наталія Анатоліївна, вчитель хімії МБОУ ЗОШ № 167 р. о. Самара

Анонс: Методична розробка уроку з хімії 9 клас

Тема уроку: Узагальнення і систематизація знань з теми «Неметали»

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань

Дана розробка являє собою урок узагальнюючого повторення і систематизації знань учнів про неметаллах на основі порівняльної характеристики складу, будови і властивостей неметалів.

Конспект уроку хімії на тему: «Узагальнення і систематизація знань з теми «Неметали»

Цілі уроку:

освітня: повторити, узагальнити та систематизувати знання учнів про будову атомів неметалів, властивості неметалів та їх сполук, формувати вміння систематизувати та аналізувати інформацію, отриману на уроках хімії; розглянути значення неметалів в житті людини.

розвиваюча: розвивати логічне мислення, здатність узагальнювати, мова, комунікативні здібності, самостійність, пізнавальний інтерес;

виховна: виховувати культуру розумової праці, відповідальність за результати своєї роботи.

Обладнання: комп'ютер, мультимедійний проектор, таблиця для заповнення, картки для учнів чотирьох груп, періодична таблиця хімічних елементів Д.і.менделєєва, таблиця розчинності.

Хід уроку

I. Організаційна частина уроку.

Учитель підкреслює значення неметалів для сучасних галузей промисловості, повсякденного життя людей і разом з учнями визначає тему і мету уроку.

II. Повторення і узагальнення пройденого матеріалу.

Учні класу розбиваються на 4 групи для роботи над навчальним матеріалом.

Учитель пропонує пригадати будову неметалів і виводить на екран завдання:

Завдання 1

Провести порівняльну характеристику неметалів на прикладі вуглецю, азоту, сірки і хлору. Кожна група отримує таблицю і заповнює один стовпець (за жеребом) і спільно перевіряємо.

Висновок: для атомів неметалів характерні чотири і більше електрони на зовнішньому енергетичному рівні, тенденція до прийому відсутніх до 8 електронів, атоми елементів-неметалів здатні приймати електрони, виявляючи окиснювальні функції, так і віддавати їх, виявляючи відновні функції.

Неметали мають 2 типу кристалічних решіток:

- молекулярні ( O2, O3, N2, Cl2),

- атомні (алмаз, графіт).

Для неметалів - простих речовин характерна ковалентний неполярний хімічна зв'язок.

Завдання 2

Вчитель зачитує визначення, що відносяться до загаданого хімічному елементу неметали. Якщо відповідь готовий після першого визначення, то команда отримує 5 балів, після другого - 4, після третього - 3,після четвертого - 2, після п'ятого - 1, не вгадано речовина - 0.

Завдання для групи №1

- Його просте речовина називають всесъедающим.

- Він володіє високою хімічною активністю.

- Його сполуки входять до складу зубних паст.

- Він входить до складу фреону.

-Його знаходять в тефлонових покриттях.

О т в е т. Фтор

Завдання для групи №2

- Це поширений металоїд.

- Його атоми входять до складу білків.

- Просте речовина горить синюватим полум'ям.

- Використовують у виробництві гуми.

-Використовують у виробництві сірників.

О т в е т. Сірка

Завдання для групи №3

- Просте газоподібне речовина має сильну подразнюючу дію на слизову оболонку очей і дихальну систему.

- Він входить до складу деяких гербіцидів, інсектицидів і пестицидів.

- Просте речовина отримують головним чином в результаті електролізу солей.

- Війська Антанти й німецькі війська застосовували цю речовину в бойових діях.

- Сполуки цього елемента використовують для дезінфекції води в плавальних басейнах.

О т в е т. Хлор

Завдання для групи № 4

- Це металоїд утворює алотропні модифікації.

- Академік А.Є. Ферсман назвав його «елементом життя і думки»

- Входить в склад кісток.

Відкритий в 1669 році німецьким алхіміком Брандом.

- Одна з аллотропних модифікацій світиться в темряві.

О т в е т. Фосфор

Завдання 3

Хімічні властивості неметалів та їх сполук повторюємо, граючи в «хрестики-нулики». Рівняння реакцій представники команд записують на дошці. Правильне виконання завдання оцінюється в 5 балів.

Завдання для групи №1

Покажіть виграшний шлях, що складається з формул речовин, що взаємодіють з оксидом сірки (IV). Складіть рівняння реакцій взаємодії оксиду сірки (IV) з речовинами, формули яких складають виграшний шлях.

Завдання для групи №2

Покажіть виграшний шлях, що складається з формул речовин, що взаємодіють з соляною кислотою. Складіть рівняння реакцій взаємодії соляної кислоти з речовинами, формули яких складають виграшний шлях.

Завдання для групи №3

Покажіть виграшний шлях, що складається з формул речовин, що взаємодіють з аміаком. Складіть рівняння реакцій взаємодії аміаку з речовинами, формули яких складають виграшний шлях.

Завдання для групи №4

Покажіть виграшний шлях, що складається з формул речовин, що взаємодіють з карбонатом калію. Складіть рівняння реакцій взаємодії карбонату калію з речовинами, формули яких складають виграшний шлях.

Завдання 4

Вчитель загадує загадки, а команди відповідають. Право відповідати першим дається тому, хто швидше підніме руку. За кожну правильну відповідь - 1 бал.

1) Джозеф Прістлі як-то раз,

Окис ртуті нагріваючи,

Виявив дивний газ.

Газ без кольору, без назви,

Яскравіше в ньому горить свічка,

Вгадайте Ви мене! (Кисень)

 

2) З мене складається все живе,

Графіт, антрацит і алмаз.

Я на вулиці, в школі і в полі,

Я в деревах і в кожному з вас. (Вуглець)

 

3) Важкий, рідкий і пахучий,

Рухливий, сильно отруйний.

Удушлив і дуже летючий

Крізь пори пробки він летить.

Лікувальним дією помітний

І всім відомий тому. (Бром.)

 

4) Я - газ найлегша і безбарвний,

Неотруйна і нешкідливий.

Рождаю воду, коли згораю,

Аеростати наповнюю,

А з киснем утворює

Я палаючу суміш, вибухову. (Водень)

 

5) Гуляти в грозу - який резон?

Подихаємо повітрям, друже.

В природі немов стало чистіше,

Всюди в повітрі ... (Озон.)

 

6) Я світлоносний елемент.

Я сірник вам запалю в момент.

Спалять мене, і під водою

Оксид мій стане кислотою. (Фосфор)

 

7) заздалегідь Попереджаю вас:

Я не придатний для дихання!

Але все ніби не чують

І мною постійно дихають. (Азот)

Завдання 5

Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення.

Подивимося на результати. Представник команди записує на дошці рівняння, і перевіряють усі документи (за кожне рівняння - 1 бал).

Чи знаєте ви, що:

1) ...алхімікам вдалося отримати сірчану кислоту ще в Х ст. при прожарюванні деяких сульфатів (купоросу). Звідси і походить історична назва купоросное масло.

2) ...звичайне засіб гасіння пожеж - вода - горить в струмені фтору світло-фіолетовим полум'ям;

3) ...алхіміки називали сірку «жовчю бога Вулкана»;

Завдання 6

«Виріши завдання»

Вчитель видає командам картки з умовою задачі. Група вирішує завдання. Рішення записують в свою робочу зошит. Через 5 хвилин роботи вчитель збирає рішення.

Який об'єм водню (н.у.) виділиться при взаємодії алюмінію з 49г 20% розчину сірчаної кислоти?

III. Підведення підсумків.

Вчитель оцінює роботу груп і виставляє оцінки.

IV. Домашнє завдання:

1) повторити п. 27-31

2) підготуватися до контрольної роботи.

Література

1. Габрієлян О.С. Хімія, 9 клас. М. Дрохва, 2008

2. Дев'яткін В.В., Ляхова Ю.М. Хімія для допитливих. Ярославль: Академія розвитку, 2000.

3. Зайковський І.І. Цікава хімія. М.: Учпедгиз, 1961