Реклама
План-конспект уроку з хімії 10 клас. Одноатомні спирти


Конспект уроку з хімії у 10 класі

Автор розробки: Теняева Віра Миколаївна - вчитель хімії, Муніципальне загальноосвітній установа «Середня загальноосвітня школа село Орловське» Марксівського району Саратовської області

Мета:

- систематизувати знання за типами ізомерії спиртів, основ номенклатури;

- конкретизувати знання про фізичні і хімічні властивості спиртів, показати залежність властивостей речовини від будови молекул.

Завдання.

Освітні:

- удосконалювати знання учнів про спиртах та їх властивості в гомологическом ряду.

Виховні:

а) формування навичок контролю і самоконтролю;

б) мотивувати необхідність знань по даній темі.

в) через використання ЦОР сприяти морально-естетичному вихованню учнів;

Розвиваючі:

а) використовуючи принцип наочності навчального процесу розвивати увагу, зорову пам'ять учнів, сприяти її тренуванні;

б) розвивати вміння порівнювати, узагальнювати вивчені факти;

Методи і методичні прийоми:

Словесний: розповідь, бесіда, обмін думками.

Робота з підручником, заповнення таблиць, складання рівнянь реакцій

Спостереження, прогнозування результатів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Тривалість: 45 хвилин

ХІД УРОКУ:

1. Організаційний етап (підготувати учнів до роботи на уроці).

2. Мотивація навчальної діяльності учнів

(повідомлення теми, мети, завдань уроку, практична значущість уроку, постановка навчальної проблеми)

3. Актуалізація знань (відтворення колишніх знань у новій ситуації; організувати і целенаправить пізнавальну активність учнів).

А) Міні-проект

Змоделюйте будова молекули етанолу, якщо відомо, що до складу молекули входить два атоми вуглецю, шість атомів водню і один атом кисню.

(фронтальне обговорення шляхи вирішення проблеми).

Б) Вхідний контроль

*Які види ізомерії вам відомі?

*Змінюються властивості речовин зі зміною відносної молекулярної маси?

* Що називають функціональною групою?

В) Пригадайте, які атоми вуглецю у вуглеводнях називають первинними, вторинними, і т.д.

Г) Складіть структурні формули спиртів і визначте характер спирту: метанол, етанол, пропанол-1, бутанол-1, 2-метілпропанол-1, пропанол-2,

бутанол-2, 2-метілпропанол-2.