Реклама
Конспект уроку інформатики в 4 класі


Урок інформатики з теми: «Числова інформація. Обчислення на комп'ютері»

Укладач: Безрукова Валентина Петрівна, ЧОУ «Прогімназія «Ідеал», р. Саратов, вчитель інформатики та ІКТ.

Урок присвячений вивченню числової інформації. Учні знайомляться з програмою «Калькулятор». Дана тема вивчається в курсі інформатики 4 класу.

Тема: Числова інформація. Обчислення на комп'ютері.

Мета: Прискорений розвиток інтелекту.

Завдання уроку:

Освітня: ввести поняття числової інформації, познайомити з програмою «Калькулятор».

Виховна: формувати гуманні якості особистості гімназиста, виховувати толерантність, створити умови для реальної самооцінки учня, реалізації його як особистості.

Розвивальна: розвиток пізнавального інтересу, ініціативи вихованців в умовах комп'ютерної підтримки навчального процесу..

Обладнання: підручник «Інформатика і ІКТ». 4-й клас: у 2-ох частинах. Бененсон Е. П., Паутова А. Р., комп'ютер з програмою PowerPoint, мультимедійний проектор, інтерактивна дошка.

Матеріал підручника: теорія на с. 28 - 32; завдання 33, 34, 35.

Домашнє завдання: с. 32 завдання 36.

Малюнок до конспекту

Хід уроку.

I. Організаційний момент.

- Здрастуйте, гімназисти і гімназистки! Я рада вітати вас на уроці інформатики.

II. Постановка теми уроку.

- Прочитайте тему уроку: «Числова інформація. Обчислення на комп'ютері».

III. Вивчення нового матеріалу (засвоєння нових знань).

- Перші комп'ютери були створені, щоб обробляти числову інформацію, тобто обчислення. Саме слово «комп'ютер» походить від англійського слова «computer» - обчислювач.

- В пам'яті комп'ютера числа зберігаються у вигляді двійкових кодів, які називаються двійковими числами. Для кодування чисел використовується кодова таблиця, а набір правил, який називають двійковою системою числення.