Реклама
Самостійна робота з інформатики для 8 класу. Робота з текстом і текстовим процесором


Самостійна робота, 8 клас

УМК Босова Л.

Тема: «Робота з текстом і текстовим процесором»

Автор: вчитель інформатики ІІ категорії МОАУ «ЗОШ №4 р. Орська» Акімова Наталія Олександрівна.

Дана самостійна робота розрахована на 25 хвилин, учні виконують роботу на картці (вчитель роздруковує дану роботу), або в своїх зошитах. Робота складена з завдань підручника та робочого зошита за 5 та 8 клас.

1. Даний текст: Мама мила rrrttt раму.

Курсор знаходиться на початку рядка. Щоб видалити зайві латинські літери:

· 10 разів натиснути на стрілку вправо і 7 разів натиснути на клавішу Bacspace

· 10 разів натиснути на стрілку вправо і 7 разів натиснути на клавішу Delete

· 9 разів натиснути на стрілку вправо і 8 разів натиснути на клавішу Bacspace

· 9 разів натиснути на стрілку вправо і 6 разів натиснути на клавішу Delete

2. Даний текст: Вирішимо будь-яку задачу.

До тексту послідовно були застосовані операції 1-9. Заповніть таблицю, відобразивши в ній результати виконання кожної операції.

Операція

Результат виконання команди на екрані

Вміст буфера обміну

1

Виділити перше слово

 

 

2

Скопіювати

 

 

3

Видалити

 

 

4

Виділити перше слово

 

 

5

Вставити

 

 

6

Вставити

 

 

7

Виділити останнє слово

 

 

8

Видалити

 

 

9

Вставити

 

 

3. Курсор знаходиться на початку рядка. Комп'ютер працює справно. При спробі натиснути на стрілку вгору нічого не відбувається - курсор не пересувається. Це означає:

· курсор стоїть у останньої рядку тексту

· курсор стоїть на самому початку тексту

· недостатньо сильно натиснута клавіша зі стрілкою

· у текстовому редакторі помилка

4. Щоб вставити рядок в текстовому редакторі, потрібно натиснути клавішу:

· зі стрілкою вниз

· Insert

· Enter

· CapsLock

5. В текстовому редакторі є текст, що складається з трьох абзаців:

абзац 1.

абзац 2.

абзац 3.

Вчитель запропонував учневі виконати алгоритм, команди якого представлені в таблиці. Як змінитися вихідний текст після виконання алгоритму?

Команда

Результат виконання команди на екрані

1

Виділити перший абзац

 

2

Виконати команду правка-копіювати

 

3

Встановити курсор в початок другого абзацу

 

4

Виконати команду правка-вставити

 

5

Натиснути клавішу Enter

 

6

Виділити абзац третій

 

7

Виконати команду Правка видалити.