Реклама
Конспект уроку англійської мови в 4 класі по темі «Тварини в селі»


Англійська мова 4 клас

Автор: Бояркова Олена Олександрівна, вчитель англійської мови МОУ «ЗОШ № 7», Шуя р.

Опис матеріалу: Пропоную вам конспект уроку англійської мови в 4 класі по темі «Тварини в селі». Цей матеріал буде цікавий вчителям іноземної мови. Даний урок побудований на сюжетній основі - подорож в село разом з мультиплікаційним героєм, мишеням Джеррі. Даний урок передбачає повторення і закріплення граматичного матеріалу з теми «Ступені порівняння прикметників», обороти There is/are в ігровій формі.

Конспект уроку англійської мови в 4 класі по темі «Тварини в селі»

Тема уроку: Animals. In the country.

Базовий підручник: М.З. Биболетова, М.М. Турбанева Англійська з задоволенням. - Обнінськ: Титул, 2010.

Мета: підготовка усного монологічного висловлювання за темою "In the country".

Завдання:

освітня: активізувати лексичний матеріал за темами "Тварини" і "В селі"; формувати загальнонавчальні вміння і навички (вміння порівнювати, аналізувати), тренувати у вживанні лексики за темою у мовленні; підготувати до висловлювання із запропонованої теми

розвиваюча: розвивати комунікативні навички співробітництва з іншими учнями, формування вміння працювати у парах; розвивати навички говоріння; виховання доброзичливості та об'єктивності в оцінці роботи товаришів і самооцінки

виховна: зміцнювати почуття дружби, товариства, виховувати повагу один до одного, до тварин, до оточуючих.

Тип уроку: комбінований урок

Форми роботи учнів: групова, в парі, у групі, фронтальна.

Методи: репродуктивні (Р), частково-пошукові (Ч-П), пояснювально-ілюстративні (Про-І)

Обладнання:

• для вчителя: персональний комп'ютер, презентація, відеоматеріал;

• для учнів: роздатковий матеріал.

Хід уроку.

1. Привітання. Визначення теми уроку.

Вчитель: Good morning, children! I am glad to see you today. How are you?

Учні: Good morning! We are glad to see you too. We are fine, thank you.

Вчитель: Today we start our lesson with a short video. When we watch it, we will know the theme of our lesson today. I ask you to look at the screen. Are you ready?

На екрані вчитель демонструє відео пісеньки «Old McDonald has a farm».

Вчитель: What is the theme of our lesson today?

Учні: Animals. The farm. The country.

Вчитель: You are right. Today we are speaking about life in the country and animals that live there.

На слайді з'являється тема уроку.

Вчитель: What are we going to do this lesson?

Учні: We are reading, speaking, writing about animals in the country.

На слайді з'являються завдання уроку.

Вчитель: You are right. We will repeat the words, speak about animals, the country; use the degrees of comparison; write an article; do some exercises.

Вчитель: Look, it's our friend. What's his name?

На слайді малюнок мишеняти Джері.

Учні: Jerry. It's a mouse Jerry.

Вчитель: He wants to travel with you to the country and know everything about it. We must help Jerry. Are you ready? Let's start.

2. Фонетична і мовна розминка.

Вчитель: We will travel by bus. But to buy the tickets, we have to help Jerry remember the names of animals. (Гра «Ланцюжок» : у кожного учня на столі картка з малюнком і назвою тварини, необхідно побудувати ланцюжок: наприклад, на одній картці малюнок кішки + a dog; на такій картці малюнок собаки + a bear; т.д.)

Учні виходять до дошки зі своєю карткою, читають слово на ній і прикріплюють свою картку на дошку. Ланцюжок повинна замкнутися на картинці і слові tickets.

Вчитель: let's read the names of animals all together.

Jerry has never been in the country and he does not what live animals there. Let's tell about it. Look at the blackboard, please. What do you see? (на дошці картинки, що зображують зоопарк, ліс, ферму)

We have to find for each animal its house. You take any animal, say where it lives and put it under this picture.

Учні виконують завдання.

Вчитель: You work very well.

3. Закріплення граматичних навичок за темою «Порівняльна і чудова ступінь прикметника».

Вчитель: Добре, Jerry is very happy. But what is it? Do you know this cat? (на слайді з'являється зображення кота Тома) Oh, he has some tasks for Jerry and for you.

But Jerry can help you. There is a rule. (на слайді правило утворення ступенів порівняння в картинках)

Завдання Тома: Open the brackets. Use the rule of degrees of comparison.

1. A mouse is than a cat. (small)

2. A bear is than a fox. (kind)

3. A cock is singer in the world. (good)

4. The giraffe is in the world. (tall)

5. An elephant has ears. (big)

6. An owl is bird. (clever)

7. A tiger is than a cow. (strong)

8. Summer season is in the country. (nice)

9. Cats are than dogs. (lazy)

10. Houses in the country are than in the city. (short)

Учні виконують завдання в парах. Потім перевіряють правильність виконання, зачитуючи за пропозицією.

4. Фізкультхвилинка.

Вчитель: Добре, Jerry is very happy. But he is tired. We are too tired. It's time to relax. Let's do it. (на вибір вчителя)

5. Тренування навичок вживання звороту there is/are при описі картинки (на слайді картинка ферми з різною кількістю тварин і обороти there is/there are).

Вчитель: Now we are in the country. Let's tell about this place Jerry. Use the sentences on the blackboard.

Учні описують картинку.

6. Робота в групах. Складання монологічного висловлювання.

Вчитель: After this travelling Tom and Jerry decided to write an article in the newspaper about animals that live in the country. I ask you to help them.

Учитель формує групи з 4 чоловік. Кожній групі пропонується заготовка статті (аркуш формату А4 з малюнком того тварини, про яку дана група буде розповідати, і пропозиціями, які потрібно доповнити).

Варіант пропозицій:

It is a_______________

It is _______________

It is ______ and______

It lives _____________

It can ______________

It likes______________

Вчитель: I ask you to present your works.

Після завершення роботи один з учасників групи є розповідь про свою тварину.

7. Підведення підсумків. Домашнє завдання.

Вчитель: You work very well today. (оцінює роботу учнів) .

For next lesson you will prepare the story about your favourite animal.

If you like this lesson you take this smiley, if you don't like this lesson, you take this one. Show, please, your смайли.

The lesson is over. Bye>