Реклама
Перевірочна робота з англійської мови в 6 класі


Автор: Чертопрудова Наталія Володимирівна, вчитель англійської мови МБОУ Північна ЗОШ №2

Пропоную матеріал для проведення перевірочної роботи з англійської мови у 6 класі для вчителів, які працюють за НМК "Англійська мова" авторів Ю.А.Комарова, І.В. Ларіонова, К.Макбет. Перевірочна робота дозволить проконтролювати засвоєння лексичного та граматичного матеріалу, вивченого у розділі 2 "Моя сім'я".

Рекомендований час виконання 45 хвилин. Представлені 2 варіанти. Лексичний матеріал: назви членів родини, опис зовнішності. Граматичний матеріал: дієслово have got в стверджувальних, питальних, заперечних реченнях і коротких відповідях; притяжательный відмінок; порядок слів у питальних пропозиціях.

Form 6. Unit 2. Test A.

Name ...............................................................

1. Complete the sentences with family words

1.Your father's brother is your .....................................

2. Your aunt and your uncle's children are your ..............................

3. Your sister's husband is your ............................................

4. Have you got any brothers or .............................?

5. Your ............ is your mother's father.

2. Look at the information. Complete the sentences with the correct affirmative or negative form of have got

 

Ann

Bob

Carl

Brothers

2

0

2

Sisters

1

0

0

cousins

0

4

2

1. Ann and Carl ....................... two brothers.

2. Ann ................. one sister.

3. Bob .................. a brother.

4. Bob and Carl ......................... sisters.

5. Bob and Carl ......................... cousins.

6. Ann ....................... a cousin.

3. Write questions. Write short answers.

1. Ann / brown hair? .........................................................................................

Yes, ...................................

2. Bob and Carl / sunglasses?................................................................................

No, .......................................

3. Carl / green eyes? ................................................................................................

No, ...........................................

4. Ann and Bob / long hair? .....................................................................................

Yes, ..........................................

5. Carl / fair hair?.........................................................................................................

Yes, ............................................

4. Order the words to make questions.

1. cousins / How / have / many / got / you?................................................................................................

2. got / you/ many / How / grandparents / have?.........................................................................................

3. many/ your/ classroom / desks / How / has / got?....................................................................................

4. How / students / class / your / got / many / has?......................................................................................

5. Circle the correct words.

1. My ......... name is David.

a) brothers b) brother's c) brothers'

2. Philip .... short hair and glasses.

a) is got b) is c) 's got

3. .... my cousin.

a) he's b) He c) Hes'

4. Mia ........ from France, she's from Germany.

a) hasn't b) isn't c) aren't

Form 6. Unit 2. Test B.

Name ...............................................................

1. Complete the sentences with family words

1. Your .................. is your mother's mother.

2. Your father's sister is your ............................

3. Your uncle's daughter is your ..................

4. Your mother and your father are your .................

5. Have you got any brothers or .............................?

2. Look at the information. Complete the sentences with the correct affirmative or negative form of have got

 

Will

Betty

Pat

sisters

2

2

0

brothers

0

3

2

cousins

2

4

2

1. Will and Betty .........................two sisters.

2. Pat ........................... a sister.

3. Betty and Pat ..........................brothers.

4. Will ........................ a brother.

5. Will and Pat .................... two cousins.

6. Betty ........................ four cousins.

3. Write questions. Write short answers.

1. Betty / brown hair? .........................................................................................

Yes, ...................................

2. Will and Pat / sunglasses?................................................................................

No, .......................................

3. Betty / green eyes? ................................................................................................

No, ...........................................

4. Will and Pat / long hair? .....................................................................................

Yes, ..........................................

5. Betty/ fair hair?.......................................................................................................

No, ............................................

4. Order the words to make questions.

1. uncles / How / have / many / got / you?................................................................................................

2. got / you/ many / How / aunts / have?.........................................................................................

3. many/ your/ classroom / desks / How / has / got?....................................................................................

4. How / students / class / your / got / many / has?......................................................................................

5. Circle the correct words.

1. My ......... name is Betty.

a) sisters b) sister's c) sisters'

2. David .... dark hair and glasses.

a) 's got b) is c) 've got

3. .... my cousin.

a) she's b) She c) Shes'

4. Will ........ from France, he's from the USA.

a) isn't b) hasn't c) aren't

Результати роботи оцінюються, як правило, за п'ятибальною шкалою.

Відповіді:

Test А.

1.

1. uncle

2. cousins

3. brother-in-law

4. sisters

5. grandfather

2.

1. have got

2. has got

3. hasn't got

4. haven't got

5. have got

6. hasn't got

3.

1. Has Ann got brown hair? - Yes, she has.

2. Have Bob and Carl got sunglasses? - No, they haven't.

3. Has Carl got green eyes? - No, he hasn't.

4. Have Ann and Bob got long hair? - Yes, they have.

5. Has Carl got fair hair? - Yes, he has.

4.

1. How many cousins have you got?

2. How many grandparents have you got?

3. How many desks has your classroom got?

4. How many students has your class got?

5.

1. b) brother's

2. c) 's got

3. a) he's

4. b) isn't

Test B.

1.

1. grandmother

2. aunt

3. cousin

4. parents

5. sisters

2.

1. have got

2. hasn't got

3. have got

4. hasn't got

5. have got

6. has got

3.

1. Has Betty got brown hair? - Yes, she has.

2. Will Have and Pat got sunglasses? - No, they haven't.

3. Has Betty got green eyes? - No, she hasn't.

4. Will Have and Pat got long hair? - Yes, they have.

5. Has Betty got fair hair? - No, she hasn't.

4.

1. How many uncles have you got?

2. How many aunts have you got?

3. How many desks has your classroom got?

4. How many students has your class got?

5.

1. b) sister's

2. a) 's got

3. a) she's

4. a) isn't