Реклама
Технологічна карта уроку німецької мови у 3 класі по темі «Що Сабіна хотіла б отримати на день народження?»


Технологічна карта уроку німецької мови - 3 клас

Автор: Бакотина Юлія Володимирівна, вчитель іноземної мови МКОУ Хлебородненской ЗОШ Аннінського району Воронезької області

Опис матеріалу: Вашій увазі пропонується технологічна карта уроку німецької мови у 3 класі по темі «Що Сабіна хотіла б отримати на день народження?» за ФГОС. Даний матеріал буде корисним для вчителів німецької мови, які працюють за УМК І.Л. Бім Німецька мова. 3 клас.

Предмет: німецька мова

Клас: 3

Тип уроку: урок общеметодологической спрямованості.

Тема уроку: Що Сабіна хотіла б отримати до дня народження?

Мета уроку: створити умови для формування комунікативної компетенції учнів за темою уроку.

Завдання уроку:

освітні: введення та закріплення лексики по темі «Подарунки»; формування навичок читання з пошуком потрібної інформації; формування граматичних навичок з теми «Відмінювання дієслова sich wünschen»;

розвиваючі: розвиток навичок аудіювання; розширення словникового запасу учнів; розвиток здатності і потреби здійснювати продуктивні мовні дії; розвиток логічного мислення, уваги, уяви;

виховні: виховання толерантного ставлення до чужої думки; формування інтелектуальних і творчих здібностей учнів; розвиток мовленнєвої культури школярів та культури спілкування взагалі.

УУД:

особистісні УУД: освоєння соціальної ролі учня, розвиток мотивів навчальної діяльності і формування особистісного сенсу навчання; розвиток самостійності та особистої відповідальності за свої вчинки, в тому числі в процесі навчання; розвиток навичок співпраці з однолітками в різних соціальних ситуаціях, розвиток уміння знаходити виходи зі спірних ситуацій;

формування установки на безпечний, здоровий спосіб життя, роботі на результат;

регулятивні УУД: оволодіння здатністю приймати і зберігати цілі та завдання навчальної діяльності, пошуку засобів її здійснення; освоєння способів вирішення проблем, творчого та пошукового характеру; формування вміння планувати, контролювати і оцінювати навчальні дії відповідно з поставленим завданням і умовами її реалізації; визначати найбільш ефективні способи досягнення результату; формування вміння розуміти причини успіху/неуспіху в навчальній діяльності і здатності конструктивно діяти навіть у ситуаціях неуспіху; освоєння форм рефлексії (самоконтролю, самоаналізу, саморегуляції, самооцінки);

комунікативні УУД: слухати і розуміти мову інших; вміти з достатньою повнотою і точністю виражати свої думки ; володіти діалогічної і монологічною формою мовлення згідно з граматичними і синтаксичними нормами німецької мови.

пізнавальні УУД: орієнтуватися в підручнику, зошити; орієнтуватися у системі знань (визначати межі знання/незнання); знаходити відповіді на питання в тексті, ілюстраціях, використовуючи свій життєвий досвід; проводити аналіз навчального матеріалу.

Плановані результати:

предметні:

знати: лексику по темі «Geburtstag» і «Geschenke»; правило відмінювання дієслова sich wünschen; назви місяців року;

вміти: орієнтуватися в підручнику, у робочому зошиті; будувати свою діяльність з використанням інформаційних технологій; розігрувати міні-діалог «Коли у тебе день народження?»; сприймати на слух і читати текст з пошуком заданої інформації;

метапредметные: учні оволодіють здатністю приймати і зберігати цілі та завдання навчальної діяльності, пошуку засобів її здійснення; навчаться слухати і розуміти мову інших; будуть володіти діалогічної і монологічною формою мовлення згідно з граматичними і синтаксичними нормами німецької мови; навчаться проводити аналіз навчального матеріалу, а також швидко і компактно записувати домашнє завдання в щоденник; освоять форми рефлексії (самоконтролю, самоаналізу, саморегуляції, самооцінки).

Ресурси:

основні: підручник І.Л. Бім Німецька мова. 3 клас. - М: Просвітництво, 2013. Частина 2; Робочий зошит (до підручника Бім І.Л Німецька мова. 3 клас) - М.: Просвіта, 2012. Частина Б; аудіокурс до підручника І.Л. Бім Німецька мова. 3 клас.

додаткові: мультимедійна презентація до уроку

Форми роботи на уроці: індивідуальна, парна.

Хід уроку 

№п/п

Дидактична структура уроку

Завдання

Діяльність вчителя

Діяльність учнів

1.

Організаційний момент.

Час:

Створити доброзичливу атмосферу для роботи на уроці

Вітає дітей.

- Guten Tag, Kinder!

-Setzt euch bitte!

Опитування декількох учнів про настрій перед початком уроку.

-Wie geht es dir?

Вітають вчителя.

- Guten Tag!

 

 

 

- Danke, es geht mir gut/schlecht/so-so-la-la

1.1.

Бесіда з класом.

Організація учнів на роботу.

Визначає організаційні питання.

 

- Wer hat heute Klassendienst?

- Wie Der vielte ist heute?

- Welcher Wochntag ist heute?

- Wer fehlt heute?

 

- Ist das Wetter heute gut oder schlecht?

- Die Sonne Scheint?

- Ist es kalt oder warm?

- Es Regnet?

- Відповідають на питання з організаційного моменту.

- Ich habe heute Klassendienst.

- Heute ist der ...

- Ist Heute ...

- Heute sind alle da./Heute fehlt .../Heute fehlen...

- Das Wetter ist heute gut/schlecht.

- Die Sonne scheint (nicht).

- Es ist kalt/warm.

- Es regnet (nicht).

1.2.

Фонетична зарядка.

Відпрацювання произносительных та інтонаційних навичок.

- Schlagt die Bücher auf! S. 68 Üb. 1a. Das ist ein Reim. Hört aufmerksam und zu sprecht im Chor nach!

Включає аудіозапис римування "Geburtstag".

Geburtstag, Geburtstag!

Das ist ein schöner Tag!

Da feiern und wir singen.

Da tanzen und wir springen.

Da spielen und wir lichen

essen und tolle Sachen!

- Відкривають підручники, знаходять потрібне завдання.

 

- Уважно слухають диктора і повторюють за ним римування «День народження».

1.3.

Мовна зарядка.

Повторення вивченої лексики по темі «Назва місяців»;

Пропонує учням задати один одному питання: «Коли у тебе день народження?»

- Kinder, und jetzt wollen wir einander fragen: Wann hast du Geburtstag?

Закликає учнів подивитися на дошку і просить одного з учнів прочитати зразок, представлений на дошці.

- Schaut bitte alle an die Tafel!

- Lies bitte den Muster!

Muster: Wann hast du Geburtstag? - Ich habe im Mai Geburtstag. Und wann hast du Geburtstag?

 

 

 

 

 

Читають зразок, представлений на дошці.

 

 

- Wann hast du Geburtstag? - Ich habe im Mai Geburtstag. Und wann hast du Geburtstag?

2.

Перевірка домашнього завдання.

Перевірити рівень засвоєння які навчаються досліджуваного матеріалу.

Запитує в учнів, що було задано додому.

- Kinder, was habt ihr zu Hause gemacht?

 

 

- Для перевірки домашнього завдання ми розділимося на дві групи. Перша група, 4 людини, будуть працювати за комп'ютерами, а всі інші будуть працювати разом зі мною.

- Wer will am Computer ця робота повинна?

- Хлопці, а як же нам визначити, хто буде працювати за комп'ютерами?

- Я пропоную вам згадати лічилки, які ви вчили у 2 класі.

- Eins, zwei, drei - und du bist frei!

- Eins, zwei, drei, bicke, backe, bei.

Vier, fünf, sechs, da ist die Hex'

Sieben, acht, neun, zehn.

Jetzt wieder fit du gehen!

- Kinder, nehmt bitte eure Plätze am Computer.

- Вам необхідно надрукувати потрібну інформацію на листку з блокнота Сабіни.

- Schaut alle an die Tafel! Das ist Übung 3. Zuerst prüfen wir Punkt a.

- Lies bitte die Aufgabe!

- Komm bitte zur Tafel!

- Welche Monate hat der Winter?

 

- Welche Monate hat der Fruhling?

 

- Welche Monate hat der Sommer?

- Welche Monate hat der Herbst?

 

- Und jetzt prüfen wir Punkt b.

- Lies bitte die Aufgabe!

- Bitte, wer will zur Tafel kommen?

 

- Хлопці, що сидять за комп'ютерами, закінчили виконувати завдання. Тепер я пропоную перевірити, чи правильно ви його виконали.

- Schaut an die Tafel!

- Ось так має бути виконане це завдання.

- Lies bitte!

- А тепер кожен з вас, хто виконував завдання за комп'ютером, оцініть себе, чи все ви зробили правильно, чи є помилки, їли так, то які.

Відповідають на питання, що було задано додому.

- Machen Wir zu Hause Übung 2 auf Seite 50 und Übung 3 auf Seite 51-52 im Arbeitsbuch.

 

 

 

 

 

 

Пропонують способи визначення, хто буде працювати за комп'ютерами.

Називають лічилки, які навчали у 2 класі.

 

 

 

 

 

 

4 людини сідають за комп'ютери і приступають до виконання завдання (Додаток 1).

 

 

Перевіряють разом з учителем пункт а з другого домашнього вправи.

 

 

Der Winter hat Dezember, Januar und Februar.

Der Fruhling hat März, Aptil und August.

Der Sommer hat Juni, Juli und August.

Der Herbst hat September, Oktober und November.

Вписують в календар, поданий на дошці, назви місяців згідно з порами року.

 

Перевіряють завдання, яке виконували на комп'ютері.

 

Кожен учень, який працював за комп'ютером, дає оцінку своєї роботи.

3.

Фізкультхвилинка.

Релаксація учнів.

Пропонує учням відпочити і одного з учнів провести физкультминутку.

- Jetzt machen wir eine Sportpause.

Вчитель виступає в ролі модератора.

Вибраний учень призначається ведучим і він проводить физкультминутку.

Mit dem Kopf nick, nick, nick
Mit dem Finger tick, tick, tick
Mit den Händen klapp, klapp, klapp
Mit den Füßen trapp, trapp, trapp.
Einmal hin, einmal her
Rundherum.

Das ist nicht so schwer.

4.

Введення в тему уроку.

Занурити учнів у тему уроку.

Вчитель спонукає учнів догадать про тему уроку.

- Хлопці, зараз ви почуєте декілька уривків з пісень. Після прослуховування ви скажете мені, що спільного в цих уривках.

Включає mp3 уривків з пісень про день народження російською, англійською та німецькою мовами.

- Отже, хлопці, що ж спільного у цих уривках.

- Правильно, хлопці. Всі ці уривки об'єднані спільною темою: День народження. Хлопці, а хто мені скаже, який персонаж з нашого підручника скоро святкуватиме день народження?

- Ja, richtig. Das ist Sabine. Und wann hat sie Geburtstag?

- Хлопці, а чим вам найбільше запам'ятовується свято День народження?

- Хлопці, а як ви думаєте, Сабіна любить отримувати подарунки?

- Звичайно ж, любить. І сьогодні ми з вами дізнаємося, що ж вона хотіла б отримати в подарунок.

- Wie heiβt unser Thema? Lies bitte!

Прослуховують уривки з пісень і намагаються здогадатися про тему уроку.

 

Відповідають на запитання, що спільного в цих уривках.

 

 

Відповідають на питання, який персонаж підручника скоро буде святкувати день народження.

- Das ist Sabine.

- Sie hat am 10. Mai Geburtstag.

Відповідають на питання, чим найбільше запам'ятовується свято День народження.

Відповідають на питання, чи любить Сабіна повчати подарунки.

Читають і перекладають тему уроку.

5.

Формування навичок аудіювання і читання з пошуком потрібної інформації.

Сформувати в учнів навички читання з виділенням необхідної для виконання вправи інформацією. Розвинути навички читання вголос.

- Schlagt die Bücher auf! S. 81 Üb. 5. Lies bitte die Aufgabe!

- Що хоче отримати Сабіна на день народження?

- Wir hören aufmerksam zu.

Включає mp3 монологу Сабіни.

 

 

- Jetzt lesen wir und antworten auf die Frage: Was wünscht sich Sabine?

- Lies bitte!

- Na, Kinder. Was wünsch sich Sabine?

Schaut alle an die Tafel! Was fehlt hier? Schreibe bitte hinein! Wer will zur Tafel kommen?

- Und was wünschst dir du zum Geburtstag bekommen?

 

Висловлюють припущення, що б хотіла Сабіна отримати на день народження.

 

Слухають монолог Сабіни і намагаються зрозуміти, які подарунки хоче отримати Сабіна на день народження.

Читають монолог, щоб відповісти на питання.

 

Виконують запропоновано на дошці завдання.

 

 

Відповідають на запитання вчителя.

Ich wünsche mir zum Geburtstag eine/einen ... bekommen.

6.

Заключний етап.

Підвести і оцінити підсумки уроку.

- Danke schön, Kinder. Unser Stunde geht zur Ende.

- Настав час підвести підсумки уроку. Що нам вдалося зробити сьогодні на уроці.

Пропонує оцінити роботу на уроці за допомогою смайликів.

- Kinder, und jetzt sagt mir bittet, wie geht es euch?

Дякує учнів за роботу і прощається з ними.

- Danke schön! Auf Wiedersehen!

 

 

Підводять разом з учителем підсумки уроку.

 

Оцінюють свою роботу.

- Ptima!

- Es geht!

- Nicht besonders gut!

Прощаються з учителем.