Реклама
Конспект уроку з історії в 10 класі «Особистість і діяльність Петра I»


Урок історії - 10 клас

Автор: Афоніна Тетяна Петрівна, вчитель історії і суспільствознавства МБОУ ЗОШ №14, р. Саров, Нижегородська області

Опис матеріалу: Пропоную вам конспект уроку з історії для учнів 10 класу по темі «Особистість і діяльність Петра I». Даний матеріал буде корисним учителям історії. Урок рекомендується проводити в якості узагальнення після вивчення теми «Перетворення Петра Великого. Росія в I половині 18 ст..». В ході уроку активізуються наявні знання учнів, відбувається зіставлення подій і визначається їх взаємозв'язок виходячи з соціального аспекту.

Тема уроку: «Особистість і діяльність Петра I»

Тип уроку: урок-семінар

Місце в системі уроків: узагальнюючий урок по темі «Особистість і діяльність Петра I»

Клас: 10

План уроку

1. Введення. Поняття історичної особистості.

2. Петро I як історична особистість. Характеристика особистості Петра I.

3. В чому полягає «ідея загального блага» Петра? Чи згодні Ви з нею?

4. Чому Петро I був названий сучасниками «Великим»? Що ставили йому в заслугу сучасники, історики, нащадки, і в чому його звинувачували?

5. Ваша особиста точка зору на проблему?

Мета уроку:

Формування історичного мислення учнів при аналізі історичної діяльності видатних людей, які залишили помітний слід в історії держави.

Завдання уроку:

- навчання учнів історичного аналізу особистості;

- формування вміння роботи з додатковою літературою та джерелами з елементами зіставлення і протиставлення історичного;

- формування поняття «історіографія», «історична концепція та оцінка»;

- робота над філософським аспектом ролі особистості в історії;

- формування почуття історичної справедливості, вміння давати оцінку на основі самостійної роботи з історичним джерелом.

Хід уроку

Введення. Вчитель:

«Петро, як історична особистість, представляє своєрідне явище не тільки в історії Росії, але і в історії всього людства всіх віків і народів. Великий Шекспір своїм художнім генієм створив в Гамлеті неповторний тип людини, у якого роздум бере гору над волею і не допускає здійснюватися на ділі бажанням і намірам. У Петра не геній художника, розуміє сенс людської натури, а сама натура створила зворотний тип - людини з неудержимою і неутомимою волею, у якого всяка думка негайно зверталася у справу. «Я так хочу, бо так вважаю хорошим, а чого я хочу, то неодмінно повинно бути», - таким був девіз всієї діяльності цієї людини». [1]

Урок починається з вступної бесіди-міркування, узагальнюючої уявлення учнів про те, яку особистість можна назвати історичною.

Слід звернути увагу на те, що особистість складається під впливом суспільних відносин (особистість - є сукупність суспільних відносин) і є продуктом даного суспільного ладу.

Особистість характеризується:

1. Потребами особистості.

2. Сформованими цілями діяльності, мотивами, інтересами.

3. Засобами, які особистість використовує для досягнення поставлених цілей.

4. Результатами діяльності.

Особистість проявляється у дії.

Підводячи підсумок бесіді, які навчаються дається визначення поняття особистості, як динамічної, відносно стійкою цілісної системи інтелектуальних, соціально - культурних і морально-вольових якостей людини, виражених в індивідуальних особливостях її свідомості і діяльності.

Петро I ставився до тих історичних діячів, які нікого не залишали байдужими. У різні історичні періоди оцінки змінювалися на діаметрально протилежні. Вже при житті Петра його перетворення вабили як шалений неприйняття (розкольники, старомосковское боярство, церковні кола тощо) так і захоплену підтримку («Пташенята гнізда Петрова»). У 18 ст. відбувається ідеалізація особистості Петра I. В19 ст. оцінки ще більше розійшлися: одні вважали, що Петро I зробив Росію великою державою - імперією, інші - змусив Росію зійти з природного шляху розвитку.

Виявляються особливості характеру Петра: по своїй натурі надзвичайно суперечливий. Але, одночасно, це натура цільна, оскільки у нього була ідея, яка збирала докупи всі риси його суперечливої натури. Ця мета-ідея - служіння державі. Свою велич Петро бачив не в тому, що він цар, а він пишався своїми справами.

Курсантам пропонується сформувати таблицю, що характеризує особистість Петра Великого. Вона може виглядати наступним чином:

Риси особистості Петра I

Можливі приклади

Воля

 

Цілеспрямованість

 

Рішучість

 

Відданість Росії

 

Працьовитість

 

Сміливість, особиста відвага

 

Фізична сила

 

Суворість

 

Жорстокість

 

Невибагливість

 

Скупість

 

Невитриманість, пияцтво і лукавство

 

Після виявлення особистісних якостей Петра, проводиться її порівняння з сучасниками, правителями інших країн.

Країна

Правитель

Якості

Австрія

імператор Леопольд

Крайня нерішучість і безвілля

Данія

король Фрідріх IV

Надзвичайно ледачий

Польща

король Август II

Життєлюбний, не гребував зрадами, не тримав своїх обіцянок і клятв, заради трону був готовий на приниження

Швеція

король Карл XII

Сміливий, жорстокий, замкнутий честолюбець, все своє життя тільки воював, всі справи, окрім війни, вважав ганебними і не гідними короля

У виступах учнів розкривається історична роль діяльності Петра I:

1. Петро Великий свідомо обрав для себе в житті особливу роль - Петро Михайлов, приватна особа, яке діяло на тому обмеженому терені, на якому в даний момент знаходилося (коли Петро виконував обов'язки майстрового, капітана, генерала, зубного лікаря - він був не царем, а Петром Михайловим).

Головна ідея Петра - «ідея загального блага». (Вперше ця ідея була висловлена в 1702 році в Маніфесті про призов іноземців на російську службу і остаточно сформована до 1721 року в промові в зв'язку з укладенням Ніштадського миру - «про виграші загалом треба дбати, щоб народ був полегшуємо»).

2. Проте всі суперечності Петра пояснюються абстрактностью його ідеї. В розумінні царя будь-який його вчинок відноситься до загального блага. «Загальне благо» мало яскраво виражений зовнішньополітичний аспект - незалежність території Росії. По відношенню до підданих «загальне благо» - справедливий суд, соціальний світ, збір податків, вдала торгівля.

Але піддані поділялися на податні і привілейовані стани і «загальне благо» для них було різним.

«Загальне благо» дворян

«Загальне благо» городян

«Загальне благо» селян

Обов'язкова навчання та служіння державі

Активну участь в торгівлі і промисловості, а при відсутності прагнення займатися цим добровільно всіляко змушувати виконувати це «загальне благо»

Виконання повинностей і податкових платежів

Таким чином, практично всі стани Росії понуждались до «загального блага». У зв'язку з цим, головна проблема Петра Великого як історичної особистості - його самотність, нерозуміння його головної ідеї сучасним йому суспільством, що тягло за собою примус і жорстокість (придушення виступів стрільців, боротьба з православною церковною верхівкою, старообрядчеством, старим боярством і т. д.). Разом з тим, Петру вдалося досягти поставленої мети - перетворення Росії у велику державу, що й дозволяє вважати особу Петра I видатною, великої.

Пропонується зробити основний висновок уроку про перетворення Росії у велику державу завдяки самозреченої, хоча і жорстоку політику Петра I, зіставляючи історичні суперечки і висловлювання про Петра Великого:

«Всі темні сторони характеру Петра, звичайно, легко вибачати рисами століття; справедливо можуть вказати нам, що подібних сторін ще більшою мірою знайдеться в характері інших сучасників Петрових. Безсумнівним залишиться, що Петро перевершував сучасних йому земних владик просторістю розуму і невтомною працьовитістю, але в моральному відношенні не краще було багатьох із них; за те товариство, яке він хотів відновити, виникло не кращим порівняно з тими товариствами, якими управляли інші Петрови сучасники... Петро допомогою своїх деспотичних заходів створив з неї держава, грізне для чужоземців військом і флотом, повідомив вищого класу її народу зовнішні ознаки європейського просвітництва, але Росія після Петра все-таки, в сутності, не стала «новим Ізраїлем»... [1]

«При цьому Петро, як історичний державний діяч, зберіг для нас у своїй особистості таку високоморальну межу, яка мимоволі привертає до нього серце: ця риса - відданість тієї ідеї, якій він цілком присвятив свою душу протягом свого життя. Він любив Росію, любив російський народ, любив його не в сенсі маси сучасних і підвладних йому російських людей, а в сенсі того ідеалу, до якого бажав довести цей народ; і ось ця-то любов становить у ньому висока якість, яке спонукає нас, крім нашої волі, любити його особистість, залишаючи в стороні і його криваві розправи, і весь його деморалізуючий деспотизм, відбився шкідливим впливом на його потомство. За любов Петра до ідеалу російського народу, російська людина буде любити Петра до тих пір, поки сам не втратить для себе народного ідеалу, і заради цієї любові простить йому всі, що важким тягарем лягло на його пам'яті» [1].

Учні порівнюють, роблять висновки про неоднозначність оцінки перетворень, формується вміння визначати історичні перспективи розвитку держави і народу.

Список використаної літератури

1. Костомаров Н.І. Російська історія в життєписах її найголовніших діячів. - М., 1992, т.3

2. Мавродін Ст. Петро I. - М.,1948р.

3. Молчанов М.М. Дипломатія Петра Великого. - М, 1990 р.

4. Павленко Н.І. Петро I. ЖЗЛ. - М., 1998 р.

5. Соловйов С.М. Історія Росії з найдавніших часів. - М., 1993 р., книга 7,8,9

6. Соловйов С.М. Публічні читання про Петра Великого. - М., 2009 р.