Реклама
Програма факультативного курсу для учнів 9, 10, 11 класів з історії Казахстану


Факультативний курс «Головні партнери моєї країни»

Автор: Аллахвердієва Індіра Казимовна вчитель історії і географії в середній школі № 5 міста Костанай, Республіки Казахстан

Опис роботи. Програма факультативного курсу для учнів 9 ,10,11 класів з історії Казахстану. Рекомендується учням для поглибленого, усвідомленого вивчення взаємовідносин Казахстану з сусідніми країнами, що сприяє формуванню основ політології та економіки, почуття патріотизму. Хлопцям належить долучитися до більш глибоким дослідженням політики, економіки, культури, отримати практичні навички роботи з першоджерелами, узагальнювати зібраний в процесі пошуку матеріал, вчитися доступно і логічно викладати свої думки.

У викладанні курсу використовуються науковий матеріал, матеріали джерел ЗМІ, особисті вишукування учасників навчального процесу. По закінченню курсу учні на підсумковому занятті захищають творчі проекти.

За типом програма є розвиваючою. Призначення даної програми полягає в тому, щоб через інтелектуально - творчу діяльність забезпечити вивчення учнями політичних, економічних та етнокультурних відносин Казахстану з сусідніми країнами, виховання усвідомленої поваги до культурної та історичної спадщини Батьківщини. Практичне значення програми - активізація пізнавальної діяльності учнів, формування у них спостережливості до оточуючих явищ, усвідомлене засвоєння учнями складних питань історії.

Цілі курсу:

Формування основ політології, економіки;

вміння правильно розбиратися в історичних подіях, що відбуваються в країні і давати осмислену аргументовану оцінку цим подіям;

подання об'єктивної оцінки економічного, політичного і культурного розвитку своєї країни;

виховання патріотизму та почуття гордості за рідну країну;

формування інтересу до минулого і теперішнього.

Завдання курсу:

активізувати пізнавальну діяльність учнів, поповнити знання учнів з історії конкретними прикладами з подій своєї країни;

сприяти практичному участі учнів у житті своєї Батьківщини;

виховати почуття патріотизму, любові до Батьківщини.

Для реалізації поставлених цілей використовуються різні форми і методи роботи. Поряд з лекційною формою занять передбачається проведення семінарів, узагальнюючих і закріплюють знання, також практикуми, закріплюють практичні навички. Застосовуються різні методи ведення занять: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемний, частково-пошуковий.

Основні вміння і навички, що здобуваються і розвиваються в ході роботи над курсом:

знаходити, систематизувати та аналізувати історичну інформацію;

систематизувати історичні факти, визначати причинно-наслідкові зв'язки, виявляти історичну та методологічну обумовленість різних версій і оцінок подій минулого;

визначати і аргументовано представляти власне ставлення до дискусійних питань.

Організовані види занять: вступний, урок-лекція, урок засвоєння нових знань, урок закріплення знань, урок-консультація, урок-презентація.

Навчально-тематичне планування

Тематичне планування

К.ч.

1

Введення

1

Розділ 1. Казахстан (2ч)

2

Коротко про Казахстані.

1

3

Кордону Казахстану.

1

Глава 2. Казахстан - Росія (16 год)

4

Як все починалося: Росія і Казахстан.

1

5

Казахстан і Росія, продовження буде....

1

6

Казахстан і Росія сьогодні.

1

7

Дипломатичні відносини між Казахстаном і Росією.

1

8

Інтеграційні процеси.

1

9

Росія - головний економічний партнер Казахстану.

1

10

Казахстансько-російське співробітництво в Північному Каспії.

1

11

Космодром Байконур.

1

12

Двостороннє співробітництво РК і РФ з питань регіональної безпеки.

1

13

Співпраця РК і РФ в рамках ОДКБ і ШОС.

1

14

Відносини між нашими державами йдуть по наростаючій...

1

15

Казахсько-Російські відносини в сфері культури.

1

16

Повторення по розділу.

1

Розділ 3. Казахстан - Китай (11год)

17

Казахстансько-китайські відносини

1

18

Політичні відносини

1

19

Економічна присутність Китаю в Казахстані.

1

20

Китайські переселенці

 

21

Казахська діаспора в Китайській Народній Республіці: причини переселення

1

22

Казахська діаспора в Китайській Народній Республіці: Адаптація і сфера зайнятості.

1

23

Китай - головний партнер Казахстану

1

24

Співпраця РК і КНР у сфері економіки

 

25

Співпраця РК і КНР у галузі освіти і науки

1

26

Казахстан і Китай сьогодні

1

27

Повторення по розділу.

1

 

Глава 4. Киргизстан (2ч)

 

28

Киргизстан і Казахстан.

1

29

Казахстан і Киргизстан: наші спільні проблеми.

1

 

Глава 5. Узбекистан (2ч)

 

30

Подорож в Узбекистан.

1

31

Співпраця Казахстану з Узбекистаном

1

 

Глава 6. Туркменістан (2ч)

 

32

Подорож в Туркменістан.

1

33

Туркменістан і Казахстан - партнери

1

34

Казахстан: сьогодні - завтра. Захист рефератів, творчих проектів

1

 

Підсумок

34 год

Зміст програми.

Вступ (1 година)

Ознайомлення з цілями, завданнями та формою ведення курсу.

Розділ 1. Казахстан (2 год) Географічне положення Казахстану, Росії. Кордону Казахстану, Росії.

Глава 2. Казахстан - Росія (16 год) Історія відносин Казахстану і Росії. Які відносини сьогодні між двома країнами. Дипломатичні відносини Інтеграційні процеси. Росія - головний економічний партнер Казахстану. Казахстансько-російське співробітництво в Північному Каспії. Космодром Байконур. Двостороннє співробітництво РК і РФ з питань регіональної безпеки Співпраця РК і РФ в рамках ОДКБ і ШОС. Казахсько-Російські відносини в сфері культури. Повторення по розділу.

Розділ 3. Казахстан - Китай (11 год) Казахстансько-китайські відносини Політичні відносини Економічна присутність Китаю в Казахстані. Китайські переселенці Казахська діаспора в Китайській Народній Республіці: причини переселення Казахська діаспора в Китайській Народній Республіці: Адаптація і сфера зайнятості. Китай - головний партнер Казахстану Співробітництво РК і КНР у галузі економіки Співпраця РК і КНР у галузі освіти і науки Казахстан і Китай сьогодні. Повторення по розділу.

Глава 4. Киргизстан (2 год) Путівник по Киргизстану Відносини Киргизстану та Казахстану. Казахстан і Киргизстан наші спільні проблеми.

Глава 5. Узбекистан (2 год) Подорож в Узбекистан. Співпраця Казахстану з Узбекистаном

Глава 6. Туркменістан (2 год) Подорож в Туркменістан. Туркменістан і Казахстан - партнери Захист рефератів

Порівняльний аналіз найбільш яскравих сторін і особливостей міста Костаная на основі матеріалів місцевої преси. Інтегрований урок "Дати і числа з історії Костаная".

Повторення, узагальнення та контроль знань (1ч) «Казахстан: сьогодні - завтра» Захист рефератів, творчих проектів » -

На розсуд вчителя створюються творчі проекти учнів.

Список використаної літератури

1. Декларація про державний суверенітет Казахської РСР. 25 окт.1990 р. // Казахстанська правда. - 28 жовтня 1990 р.

2. Дипломатичний кур'єр.-1996.-2006

3. Закон про дипломатичну службу від 7 березня 2002 року N 299-Н

4. Закон про дипломатичну службу// Казахстанська щоправда.- 17.11.1997.

5. Закон Республіки Казахстан від 26 червня 1998р. N 233-1 Про національну безпеки Республіки Казахстан (внесено зміни Законом РК від 28.04.00 р. N 45-II)

6. Казахстан і Європейський Союз. Сб. документів і матеріалів. - Алмати, 1997.

7. Казахсько-Російські відносини 1991-2000 роки: Сб. документів і матеріалів / Посольство Республіки Казахстан в РФ. М., Астана, 2001.

8. Конституція Республіки Казахстан. - Алмати, 1995.

9. Концепція екологічної безпеки РК. Схвалена розпорядженням Президента РК N 2967 від 30 квітня 1996 р. // Казахстанська щоправда.- 1.06.1996.

10. Меморандум про гарантії безпеки // Казахстан і світове співтовариство.-1995.-N 1-2.-С.107-108.

11. Назарбаєв Н.А. Казахстан 2030 - Процвітання, безпека і покращення добробуту всіх казахстанців. - Алмати, 1997.

12. Токаєв К.К. Під стягом незалежності. Нариси зовнішньої політики Казахстану. - Алмати, 1997.

13. Актуальні проблеми зовнішньої політики Казахстану. Збірник статей. - М, 1998.

14. Арынов Е., Жуламанов Р., Елеусізов А. Зовнішнє економічне проникнення в економіку Казахстану // Саясат, 1995. №1, с. 53-57.

15. Арыстанбекова А. X. Об'єднані Нації і Казахстан. - Алмати, 2002. - 432 с.

16. Ашимбаев М., Лаумулин М. Важкий шлях до регіональної безпеки // Континент. - Алмати, 2002. - №10. - С. 19-23.

17. Зовнішня політика Казахстану: Збірник статей. - Алмати - М, 1995. - 208 с.

18. Волков О.Ю. Казахстан в ООН // Казахстан і світове співтовариство, 1995. № 1-2, с. 49 - 56.

19. Исиналиев М.І. Дипломатія Казахстану // Міжнародна життя, - 1999, №3

20. Исинилиев М.І. Він був єдиний надзвичайний і повноважний (до 70-річчя М.С.Фазылова) // Дипломатичний кур'єр, 1997, - №3

21. Казахстан - міжнародні договори з держав - учасниками СНД (з грудня 1991 по грудень 1996)/Мухамеджанов Э.Б., Межибовская І.В.-Алмати, 1997.

22. Казахстан і країни СНД. Алмати, 1999.

23. Націоналістична традиція і сучасність. Китай. - М., 1993.

24. ПокульскийЯ., Хе Боган Національну самосвідомість еліти та демократизація: порівняння Росії і Китаю // Проблеми Далекого Сходу. - М, 1998. - №1

25. Пріоритети казахстанської дипломатії. Астана, 2000.

26. Перші кроки казахстанської дипломатії // Думка, 1994, №1, с. 17 - 20.

27. Султанов Б. Зовнішня політика Республіки Казахстан: основні етапи розвитку. (1991-2001 рр.) // Казахстан і сучасний світ. - Алмати, 2001. - №1. - С. 7.

28. Лаумулин М. Міжнародна життя Казахстану - нові акценти зовнішньої політики//http://www.investkz.com

29. Лаумулин М.Т. Азіатська безпека і НВЗДА // Казахстан і світове співтовариство. - 1995. - №1. - С. 40-48.

30. Сироєжкін К. Казахи в КНР. - Алмати, 1994.

31. Шайхутдінов М.Є. Геополітика: історія, теорія, практика. - (4 т.) - Павлодар, 2005. - Т.1. - 607с.

32. http://www.analitika.org

33. http://www.investkz.com

34. http://www.khabar.kz

35. http://www.mfa.kz/rus

36. Правовий довідник «Законодавство». - Видавництво ЮРИСТ (база даних Юрист)

37. Ресурси Інтернет

38. Казахстан 2030. www.akorda.kz

39. Айгазиев А.Т. Еколого-економічна стійкість Республіки Казахстан.- М.: Наука, 2000.

40. Атышов К. Водні ресурси Киргизстану та особливості їх використання // Довкілля і здоров'я: Сб. навч. тр. науч.-практ. конф. 3 червня 1999 р. Бішкек, 1999. - С. 47-51

41. Водні ресурси ЦА, старі проблеми - нове звучання. Юнус Айбек. // Caucasus Times .com.

42. Доолоталиев С. Економіка природокористування Киргизстану. Б., 1998. - 227 с.

43. Інформаційне агентство «Фергана ньюс» www.fergananews.com.

44. Інформаційний портал «Ресурс» www.resurs.kz.

45. Національне інформаційне агентство Казінформ.

46. Представництво Юнеско в Казахстані www.unesco.kz.