Реклама
Програма уроків вільного вибору. Як писати вірші


Автор: Казарінова Ірина Миколаївна, вчитель російської мови та літератури МОУ «Нижнемуллинская ЗОШ», Пермський край, Пермський район, с. Нижні Мулли

Опис матеріалу: Пропоную вам програму уроків вільного вибору (в деяких школах це можуть бути або факультативи, курси за вибором) «Як писати вірші». Дана програма призначена для дітей 5-8 класів для розвитку їх творчих здібностей у процесі створення поетичного тексту, може бути використана вчителями-словесниками.

Програма уроків вільного вибору «Як писати вірші»

Пояснювальна записка

Досвід грецьких полісів, російських дворян, європейських лицарів і японських самураїв доводить - навчити писати пристойні вірші можна практично будь-якого грамотного людини. Навряд чи по завершенню навчання він стане великим поетом, але скласти частівку, сонет, епіграму або хокку - цілком може. Те, що пропонується на курсі - не мистецтво, а ремесло, базова техніка. Освоївши її, учень зможе повніше використовувати свій талант, якщо він є. При відсутності таланту зміст курсу може бути корисно для учнів з точки зору розвитку їх творчих здібностей, а також освітньої перспективи (сприяє вирішенню проблем самовизначення щодо гуманітарного профілю, творчих здібностей).

Визначальними в поезії є ритмічність, звучність і образність тексту. Рима як така властива далеко не всім світовим традиціям і її можна розглядати приватним випадком звукописи, характерних скоріше для російської поезії. А ось неповторна краса образу, символу, змальованого словами - є невід'ємною частиною будь-якого вірша. Однак саме ця сторона поезії виявляється найскладнішою для засвоєння учнями. Оскільки обсяг курсу досить невеликий, то зміст його обмежується більш «легким» «технічним» матеріалом: рима, віршований метр, поетичні форми (жанри).

Ритмічний малюнок вірша, на нашу думку, - найважливіший інструмент в руках поета. Невиправдане порушення ритмічного малюнка - найпоширеніша помилка намагаються писати вірші школярів. А розібратися з цією проблемою - елементарно. Робота з римою - найпростіша, для неї достатньо хорошої пам'яті і великого словникового запасу.

Найскладніше і саме спірне, бо на відміну від рими, ритму і звукописи не вважається і не змінюється формальними ознаками - образний ряд та поетична мова автора. Тут, в основному, і народжується власне ТВОРЧІСТЬ.

Таким чином, метою курсу визначається створення умов для розвитку творчих здібностей учнів у процесі створення поетичного тексту. Крім того, передбачається, що школярі розвинуть предметні (літературознавчі) вміння: визначення віршованого метра (розміру), типу рими, деяких жанрів лірики (частівка, вірш, епіграма, сонет, хокку).

У зв'язку з цим курс пропонується учням різного віку - з 5 по 8 клас, різного рівня підготовленості. Диференціація змісту можлива в рівні поглиблення матеріалу (кількість жанрів, типології рим тощо) і ступеня самостійності школярів.

Тривалість курсу - 8 годин за умови виконання додаткової самостійної роботи - домашніх завдань. В якості завдань для учнів пропонуються: складання схем, запис конспектів, виконання практичних робіт, поетичні гри (наприклад, «Буриме»), завдання ТРИЗа.

Обов'язковими для отримання заліку є наступні завдання:

1. Перевірочна робота «Визначення віршованого розміру».

2. Конспект чи схема «Типи рим», «Віршовані метри», «Жанри лірики».

3. Власне поетичний твір будь-якого жанру або читання напам'ять і аналіз улюбленого поетичного твору «нешкільного автора». Ступінь розвитку творчих здібностей визначається за допомогою діагностичного тесту Торренса.

Тематичне планування

№ п/п

Назва розділів і тем

Кількість годин

Форми і види навчальної діяльності

Види контролю

1

Введення. Цілі і завдання курсу.

1

ТРИЗ (відновлення вірші)

Моніторинг (тест Торренса)

2

Рима. Типи рим.

2

Поетичні ігри («Буриме» та ін)

Схема

3

Віршовані метри.

2

Практичні заняття.

Перевірна робота. Конспект.

4

Ліричні жанри.

1

Практичне заняття. Хокку.

Творча робота

5

Образні засоби.

1

Практичне заняття «Народження метафори».

Творча робота

6

Підведення підсумків

1

Поетична вітальня

Моніторинг (тест Торренса)

Зміст програми

1. Що таке поезія? Відмінності віршованій та прозової мови. Що таке «хороші» і «погані» вірші? Наші улюблені вірші - чому вони нам подобаються? Як вони «зроблені»? Читання і обговорення улюблених віршів.

2. Поняття рими. Класифікація рим. Рими чоловічі, жіночі, дактилические, гипердактилические. Рими бідні і багаті. Рими точні і неточні. Постановка рим у вірші. Поняття про гру в буриме. «Словник рим», його особливості, структура словникової статті. Як користуватися «Словником рим».

3. Ритм вірша. Двоскладові розміри: ямб, хорей. Стопа. Трехсложные віршовані розміри: дактиль, амфибрахий, анапест.

4. Традиційні жанри лірики: ода, елегія, дружнє послання. основні закони названих жанрів. Спостереження над віршами класиків. Поняття ліричного героя.

5. Поняття про художні засоби. Епітет як найважливіша з таких засобів: «стріла в суть». Спостереження над роллю епітета у вірші. Інші художні засоби поезії: порівняння, метафора, уособлення. Аналіз художніх засобів у віршах цих поетів. Різноманітність метафор. Конструювання власних метафор на запропоновану тему.

6. Круглий стіл. Підведення підсумків конкурсу.

Література для вчителя:

1. Виноградов В.М. Словотворчість. Нариси історії мови російської поезії XX століття. Образні засоби поетичної мови та їх трансформація. М., 1995.

2. Гаспаров М. Сучасний російський вірш. Метрика і ритміка. М., «Наука», 1974.

3. Гончаров Б.П. Звукова організація вірша і проблеми рими. М., «Наука», 1973.

4. Лотман Ю.М. Аналіз поетичного тексту. Структура вірша. Л., «Просвіта», 1972.

5. Миронова М.О. Література в таблицях. Довідкові матеріали. АСТ.Астрель. М.,2005.

6. Холщевников В.Є. Основи віршування. Російське віршування. Л., изд.ЛГУ, 1972.

7. Збірники віршів російських поетів.

8. Словники - довідники літературознавчих термінів.

Література для учнів:

1. Гаспаров М. Сучасний російський вірш. Метрика і ритміка. М., «Наука», 1974.

2. Миронова М.О. Література в таблицях. Довідкові матеріали. АСТ.Астрель. М.,2005.

3. Холщевников В.Є. Основи віршування. Російське віршування. Л., изд.ЛГУ, 1972.

4. Збірники віршів російських поетів.

5. Словники - довідники літературознавчих термінів.