Реклама
Робота над характеристикою літературного героя


Робота над характеристикою літературного героя (за змістом повісті-казки Е. Н. Успенського)

Автор: Загарских Марина Костянтинівна, вчитель МКОУ ЗОШ п. Вичевщина Kumenskogo району Кіровської області

Опис роботи: характеристика літературного героя листоношу Пєчкіна на прикладі повісті-казки Э.Н.Успенского «Дядько Федір, пес і кіт». Матеріал призначений для вчителів початкових класів, який можна використовувати на уроках позакласного читання або на заняттях позаурочної діяльності.

Розробка методичного прийому на прикладі повісті-казки Е. Н. Успенського «Дядько Федір, пес і кіт».

1. Назва прийому: Робота над характеристикою літературного героя.

2. Цілі і завдання:

Надзавдання: вирішити проблему ставлення до самотнього існування.

Мета:

- Освітня:

· удосконалення навички читання;

· сформувати вміння аналізувати характер героя через його вчинки, портрет, мову;

· формування вміння аргументувати свою відповідь;

· сформувати вміння виділяти епізоди, визначати їх роль у творі;

· розширення словникового запасу учнів;

- Розвиваюча:

· розвиток зв'язного усного мовлення учнів;

· розвиток слухового сприймання;

· розвиток мислення, пам'яті, зосередженості уваги;

- Виховна:

· прищеплення інтересу до предмета;

· виховати вміння співпереживати герою.

3. Обладнання:

Текст твору; портрет Е. Н. Успенського; малюнки, що зображують героїв; таблиця; слова для словникової роботи, виписані на дошку.

4. Опис прийому (хід роботи).

В ході роботи над твором учні заповнюють у зошитах, а вчитель на дошці таблицю.