Реклама
Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики


З досвіду роботи вчителя математики

Автор: Сорокіна Олена Миколаївна, заступник директора з НВР МБОУ «Основна загальноосвітня Сорокинская школа»

Опис роботи: Матеріал цієї статті буде корисним для учителів математики, для учнів 5-9 класів.

Цей матеріал застосовується на уроках для різноманітності видів самостійних робіт, для складання карток-пам'яток роботи з книгою, для проведення математичних диктантів.

В своїй роботі я застосовую прийоми і методи, які сприяють організації активної діяльності школярів при вивченні предмета. Багато працюю над питаннями систематизації: узагальнення знань та активізація діяльності школярів на уроці.

В світлі вимог реформи школи я впроваджую в навчальний процес нові форми уроків: лекції, семінари, практичні заняття, заліки, консультації. Для роботи вчителя характерне прагнення досягати максимально можливого засвоєння учням нового матеріалу безпосередньо на уроці, творче застосування наочності.

Формування розумової діяльності учнів при усному викладі спонукає їх робити порівняння, зіставляти факти, приклади і положення з тим матеріалом, який вивчався раніше, вчить робити короткі записи найбільш важливих питань, фіксувати повідомлення вчителя у вигляді тез, планів.

Я користуються ве різноманітні види самостійних робіт, включаючи їх в різні етапи уроку. При вивченні теми «Вписані кути» можна проводити таку самостійну, диференційовану роботу.

Учням пропонуються питання і завдання: «Сформулюйте визначення хорди, діаметра, центрального кута. За підручником знайдіть визначення центрального кута, вписаного кута. Виміряйте цей кут і величину дуги, на яку він спирається. Порівняйте вимірювання. Доведіть теорему. Розгляньте випадок, коли одна із сторін вписаного кута проходить через центр кола.» Другий і третій випадок в доказі теореми вони розглядають диференційовано, за групами. При закріпленні вивченого матеріалу перша група вирішує завдання самостійно, а друга-під керівництвом вчителя. Неодмінною умовою для всіх варіативних завдань є неухильне підвищення ступеня труднощі, посилення самостійності і пізнавальної активності учнів.

Велику увагу я приділяю самостійної роботи з текстами підручника використовуючи закладки, на яких учні роблять необхідні записи. Наприклад, вони перераховують дані в тексті визначення нових понять, вказують, на що робилися посилання при доказі. Іноді я записую питання на дошці, а учні самостійно шукають відповіді в підручнику, проставляючи на закладках номери питань і абзаців.

З 5-го класу складаємо картку-пам'ятку роботи з книгою:

1. Відкрий підручник і по змісту знайдіть потрібний пункт.

2. При першому читанні виділяй головні думки.

3. Не пропускай жодного незнайомого слова.

4. Склади план прочитаного.

5. За даним планом спробуй скласти розповідь.

6. Запиши у зошит тему, головні ідеї та приклади їх ілюструють.

У 6-9 класах рекомендую учням складати контрольні запитання до тексту.

Широке використання в моїй роботі отримав такий вид роботи, як математичний диктант. Складні питання повторюються двічі, деякі математичні вирази , важкі для запам'ятовування, пишу на дошці. Наприклад: при вивченні теми «Подібність трикутників» проводжу наступний диктант:

I. Можуть сторони двох подібних трикутників мати довжину:

а / I, 2 м: I,6 м: 2,4 м 3 м, 4 м, 6 м.

Б/ 4 см, 40 м, 40 м 4 см, 40 см, 40 див.

2. Які з наведених нижче пропозиції істинні, які помилкові:

а / два рівнобедрених трикутники подібні, якщо вони мають по рівному кута при основі.

Б / два рівнобедрених трикутники подібні, якщо вони мають по одному рівному куті.

В / два подібних трикутника мають по рівній висоті.

Р / Сходственные боку двох подібних трикутника дорівнюють 0,3 см і 0,6 див. Чому дорівнює коефіцієнт подібності?

Однієї з різновидів математичного диктанту є робота з перфокартами, «картками-кватирками».

Багато часу приділяю роботі з обдарованими дітьми.