Реклама
Конспект уроку математики для 5 класу. Знаходження частини цілого


Математика 5 клас. Конспект уроку

Автор: Кошелєва Тетяна Анатоліївна, учитель вищої категорії МБОУ «Пилюгинская ЗОШ», Бугурусланского району Оренбурзької області

Це урок призначений для учнів 5 класу. Буде корисний вчителям математики, які працюють за підручником «Математика-5» , Г.В.Дорофеев, І.Ф. Шарыгин М.: Просвіта, 2006. Цей урок є першим при вивченні теми: знаходження частини цілого і цілого на його частині. Урок вивчення нового матеріалу.

Предмет: математика

Клас: 5

Мета уроку: створити умови для усвідомлення і закріплення блоку нової навчальної інформації.

Завдання:

· сформувати навички та вміння розв'язування задач на знаходження частини цілого;

· продовжити формування вмінь структурувати і аналізувати інформацію, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки і формулювати висновки;

· сприяти формуванню культури розумової праці; культури міжособистісного спілкування через організацію роботи в групах та публічного виступу.

Основні поняття і терміни теми: ціле, частина цілого.

Міжпредметні зв'язки: українська мова (правильна запис пояснень у завданнях), фізика (знаходження часу в домашньому завданні, відстані в закріпленні).

Тип уроку: урок формування та первинного закріплення нових знань.

Вид уроку: комбінований.

Методи навчання: репродуктивний, пояснювально-ілюстративний, проблемного викладу, частково-пошуковий; бесіда, робота з підручником, робота з картками, використання ТЗН, рішення задач.

ФОПД: фронтальна, групова, індивідуальна.

Обладнання: персональний комп'ютер, проектор, картки з завданнями, презентація, магніти, аркуші самооцінки.