Реклама
Конспект уроку по темі: «Правильні многогранники»


Конспект уроку геометрії 11 клас. Правильні многогранники

Автор: Сухорукова Наталія Володимирівна, викладач математики ГБОУ СПО «Волгоградський технологічний коледж» р. Волгоград

Опис матеріалу: пропоную вам конспект уроку - ділова гра для старшокласників на тему: «Правильні многогранники». Дані матеріал буде корисний педагогам, при узагальненні і систематизировании знань, поученных при вивченні розділу «Многогранники» і допоможе розширити уявлення учнів про практичне значення досліджуваної теми.

Тема: «Правильні многогранники».

Тип: урок узагальнення і систематизації знань.

Форма: ділова гра.

Цілі:

дидактичні:

· узагальнити і систематизувати знання, отримані при вивченні розділу «Многогранники»;

· розширити уявлення учнів про практичне значення досліджуваної теми.

виховні:

· продовжити формування позитивної мотивації навчання студентів у процесі включення їх у ділову гру;

· сприяти розвитку самостійності, творчих і моральних якостей особистості;

· продовжити естетичне виховання студентів.

розвиваючі:

· розвивати абстрактне та евристичне мислення.

Засоби навчання:

· технічні: персональний комп'ютер, мультимедійний проектор;

· наочні: моделі геометричних фігур, аркуші з завданнями: кросворд, ілюстрації до «легенди про октаэдре».

Методична карта ігри

№ п/п

Назва етапу гри

Мета

Тривалість

Методичні прийоми

Діяльність

викладача

Діяльність

студента

 

1.

Організаційний етап

акцентуація уваги і актуалізація знань (на прикладі практичного використання вивченого матеріалу)

5 хв.

інструктування

ознайомлення студентів зі структурою заняття і вступний розповідь

прослуховування розповіді, перегляд слайдів і підготовка до першого етапу гри

2.

Представлення команд

структурування знань, розвиток творчого мислення

20 хв.

розбиття навчального колективу на групи

організація послідовності проведення презентації

участь у груповій роботі по захисту емблеми та назви команди

3.

Тестування на ПК

активізація знань, діагностування

12 хв.

програмований контроль

контроль за дотриманням правил тестування та реєстрація результатів

індивідуальна діагностування та самооцінка

4.

Конкурс «Кросворд»

стимулювання

пізнавальної активності

13 хв.

груповий тренінг з освоєння форм спілкування

організація і корекція групової роботи, хронометрування, реєстрація результатів

участь у груповій роботі з визначеннями понять стереометрії та взаимопроверке

5.

Конкурс «Композиція»

формування комбінаторних умінь, естетичне виховання студентів

10 хв.

залучення в групову діяльність продуктивного характеру

організація і корекція групової роботи, хронометрування

участь у груповій творчої діяльності зі створення просторової моделі

6.

Конкурс «Легенда про октаэдре»

розвиток нестандартного мислення і просторової уяви

10 хв.

організація і корекція групової роботи, хронометрування

участь у груповій творчої діяльності зі створення текстових фрагментів, що містять математичні терміни

7.

Підведення підсумків. Розподіл оцінок.

формування адекватної рефлексії та взаємооцінки

7 хв.

спільне прийняття рішень

організація оціночної діяльності студентів

участь у колективному розподіл суми «банківського рахунку»

8.

Домашнє завдання.

розвиток самостійності

3 хв.

надання вибору виду діяльності

розробка шаблону-таблиці, що містить незаповнені клітинки

індивідуальна або групова (за вибором) робота по узагальненню і систематизації знань

Підготовчий етап

(проводиться за тиждень до заняття)

· група ділиться на чотири команди з відповідними назвами: «Тетраедр», «Куб», «Ікосаедр» і «Октаедр»;

· обирається капітан кожної команди (вибір здійснюється самими учасниками команд);

· команди отримують домашнє завдання: підготувати емблему та захист назви команди; виготовити моделі геометричних тел.

Хід гри

1. Організаційний етап.

- Здрастуйте шановні студенти та гості!

Сьогодні ми проводимо урок - гру «Фінансист», в ході якої в якості джерела для складання капіталу виступатимуть ваші знання з теми «Правильні многогранники».

Метою нашого заняття є узагальнення і систематизація знань з теми «Правильні многогранники». Ми згадаємо основні поняття розділу «Многогранники», види правильних багатогранників та їх властивості.

Перш, ніж почати гру, хочу звернути вашу увагу на наступні слова Льюїса Керола: «Правильних многогранників зухвало мало, але цей досить скромний за чисельністю загін зумів пробратися в самі глибини різних областей людського знання».

Правильні многогранники іноді називають Платоновыми тілами, оскільки вони займають чільне місце у філософській картині світу, розробленої мислителем Стародавньої Греції Платоном. Він вважав, що світ включає чотири «стихії» - вогонь, землю, повітря і воду, а атоми цих «стихій» мають форму чотирьох правильних багатогранників.

Тетраедр уособлював вогонь, оскільки його вершина спрямована вгору, як у разогревшегося полум'я;

Ікосаедр - як обтічний - воду;

Куб - найстійкіша з фігур - землю;

Октаедр - як найвишуканіший - повітря.

П'ятий багатогранник - додекаедр символізував весь світ і шанувався найголовнішим.

До форм многогранників виявляли так само інтерес скульптори, архітектори, художники. Їх всіх вражало досконалість, гармонія многогранників. Сальвадорі Дали на картині «Таємна вечеря» зобразив Ісуса Христа зі своїми учнями на тлі величезного прозорого додекаедр.

У наш час інтерес до правильним многогранникам придбав новий прикладний характер. Особливу значимість вони мають у мистецтві дизайну. Форми правильних многогранників використовуються в просторових композиціях зовнішньої реклами, в об'ємно-планувальному рішенні житлових будівель і предметів. До питання застосування правильних багатогранників у процесі створення конструкцій ми ще повернемося при проведенні нашої гри. Для того, щоб почати гру, ми познайомимося з правилами гри і створимо журі.

Нагадаю, що наша гра називається «Фінансист» та імітує зміни, що відбуваються з цивільними вкладами. Група попередньо розподілилася на 4 команди, які отримали назви Платонових тіл і домашнє завдання. І відкрили рахунок у банку Додекаедр на імена: «Тетраедр», «Куб», «Ікосаедр» і «Октаедр». На рахунку кожної команди є початковий капітал по 20 рублів. Протягом заняття командам надається право поповнювати рахунок у банку, наступним чином: за кожне правильно виконане завдання і тактовну поведінку під час гри ви отримуєте певну суму, яка присуджується журі. В кінці гри вся накопичена сума в банку поділяється між членами команди шляхом відкритого обговорення. Критерії розподілу балів між членами команди представлені в таблиці.

Крім того, на сьогоднішньому занятті кожен з вас отримає кілька позначок. Перша буде отримана в результаті тестування, а інші залежать від ступеня вашої активності.

2. Представлення команд.

Давайте познайомимося з командами. Для надання вам дається 5 хвилин. Черговість подання буде визначатися числом вершин у багатогранника, що дав назву команді. Першою захищати свою назву і емблему буде команда «Тетраедр»...

Для подання запрошується команда «Куб»...

Тепер слово для захисту надається команді «Октаедр»...

Завершують представлення команд, члени команди «Ікосаедр»...

Команди закінчили подання. Шановні члени журі, виставте, будь ласка, бали за домашнє завдання, а щоб полегшити вашу роботу, вам запропоновано критерії оцінювання до відповідних завдань...

3. Тестування команд на ПК.

4. Конкурс «Кросворд».

обладнання: ПК, бланки з кросвордами.

Зараз командам «Тетраедр» і «Куб» пропонується пройти тестування по темі: «Правильні многогранники». Капітани цих команд стежать за дисципліною під час тестування. Кожен член команди може скористатися підказкою капітана, але за кожну підказку з рахунку в банку знімається 1 рубль. Закінчивши тестування, ви повинні повідомити отриману відмітку капітану для реєстрації в бланку індивідуального обліку. На виконання завдання дається 5 хвилин.

У цей час команди «Ікосаедр» і «Октаедр» розгадують тематичний кросворд. На виконання завдання командам відводиться 5 хвилин. Я дам вам кілька примірників кросвордів, але для перевірки ви здаєте тільки кольоровий варіант.

Прошу команди «Тетраедр» і «Куб» зайняти місця за комп'ютерами.

Прошу капітанів команд «Ікосаедр» і «Октаедр» отримати бланки з кросвордами.

Прошу команди «Ікосаедр» і «Октаедр» здати заповнені кросворди. А команди «Тетраедр» і «Куб» завершити тестування і пройти на свої місця.

(Журі виставили бали за домашнє завдання, лаборант заносить їх на рахунок у банк і виводить на екран)

Тепер команди міняються місцями. Прошу капітанів протестировавшихся команд отримати бланки з кросвордами, а членів команд «Ікосаедр» і «Октаедр» пройти до комп'ютерів... Нагадую, що час на виконання завдань обмежено 7 хвилин.

Прошу команди «Тетраедр» і «Куб» здати заповнені кросворди. А команди «Ікосаедр» і «Октаедр» завершити тестування і пройти на свої місця.

Зараз ми перевіримо нерозгадані кросворди. Поміняйтеся кросвордами і визначте число правильно вписаних термінів, звіряючи нерозгадані кросворди з оригіналом на екрані. Виставте бали: за кожне правильно разгаданное слово команда отримує 1 бал, якщо в слові є орфографічна помилка, то 0,5 бала...

Конкурс «Композиція».

обладнання: моделі геометричних фігур, клей, маркери.

Пам'ятаєте, на початку гри я попереджала вас, що повернуся до питання використання правильних багатогранників у процесі створення конструкцій? Зараз вам належить зайнятися саме цим, оскільки об'ємна реклама - один з найбільш яскравих і привабливих видів сучасної реклами. Ви повинні протягом 10 хвилин за допомогою клею створити композицію з тих многогранників, що знаходяться у вашому розпорядженні. Конструкція повинна бути оригінальною, компактною і акуратною. Крім того, ви повинні провести її презентацію.

(Лаборант виводить на екран оцінки за кросворд).

Прошу команду «Ікосаедр» представити свою композицію...

Слово надається команді «Октаедр»...

Тепер свою роботу покаже команда «Куб»...

Завершує подання композицій команда «Тетраедр»...Капітани передайте свої композиції журі для оценивания.Члены журі оцінюють композиції.

5. Конкурс «Легенда про октаэдре».

обладнання: ілюстрації підказки.

Отже, ми вже перевірили, наскільки ви володієте основними поняттями теми «Правильні многогранники», наскільки обізнані в питаннях, пов'язаних з основними характеристиками цих геометричних тел. Ми з'ясували, наскільки розвинене ваше просторова уява. А тепер нам належить розібратися, як ви володієте термінологією і вмієте фантазувати.

Зараз ви будете складати «Легенду про октаэдре». Для підказки вам будуть видані картки з малюнками. Складність в тому, що з восьми малюнків-підказок кожній команді дістанеться тільки два. Потім ми зберемо ваші фрагменти і прочитаємо отриману легенду. Журі оцінить оригінальність і виразність вашого твору, а також частоту використання математичних термінів. На твір вам дається 5 хвилин.

(Лаборант виводить на екран оцінки за конкурс створення композиції)

Зверніть увагу, на екрані представлені в хронологічному порядку всі вісім малюнків-підказок. Прошу капітанів команд у відповідності з нумерацією рисунків зачитати вийшла розповідь. Капітани-передайте листи з розповіддю і малюнки-підказки журі для оцінювання.

6. Підведення підсумків. Домашнє завдання.

Хлопці, зараз журі виставляє оцінки за останній конкурс. А ми підведемо підсумки і запишемо домашнє завдання. На сьогоднішньому занятті ми поставили за мету узагальнити та систематизувати знання з теми «Правильні многогранники». Ви сформулювали визначення Платонових тіл, перерахували їх характеристичні властивості, ознайомилися з областями застосування правильних багатогранників. Ви перевірили свої знання шляхом тестування, змагалися в умінні фантазувати і комбінувати. Логічним підсумком вашої роботи буде складання порівняльно-узагальнюючої таблиці властивостей правильних багатогранників. Для полегшення вашої роботи кожна команда отримає шаблон таблиці. Шаблон отксерокопируйте і заповніть будинку, а потім вклеїти в ваші зошити.

7. Розподіл оцінок.

Я видаю вам бланки, де ви розподіліть суму банківського рахунку між членами команди...

Здайте оціночні бланки.

Дякую за роботу. До побачення.

Додатка 

Назва команди

«Куб»

Список учасників

Сума вкладу команди

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

             

 

Назва команди

«Тетраедр»

Список учасників

Сума вкладу команди

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

             

 

Назва команди

«Ікосаедр»

Список учасників

Сума вкладу команди

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

             

 

Назва команди

«Октаедр»

Список учасників

Сума вкладу команди

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

             

Представлення команд

(домашнє завдання)

Критерії оцінки руб.

1. Емблема (відповідність назві та стандарту - розмір не перевищує аркуш А4) - до 2 крб.

2. Відмітний знак команди (оригінальність, відповідність назві, акуратність) - до 3 крб.

3. Модель геометричної фігури. (відповідність назві, акуратність, оригінальність) - до 5 руб.

4. Презентація геометричної фігури (повнота визначення і оригінальність в описі, властивостей) - до 5 руб.

5. Часові рамки (2-3 хв.) - 1 руб.

Конкурс «Створіть композицію з правильних многогранників».

Критерії оцінки руб.

1. Оригінальність - до 2 крб.

2. Компактність - до 2 крб.

3. Акуратність - до 2 крб.

4. Презентація композиції - до 5 руб.

5. Часові рамки (7-10 хв.) - 1 руб.

Конкурс «Легенда про октаэдре ...».

Критерії оцінки руб.

1. Оригінальність - до 2 крб.

2. Використання математичних термінів - до 5 руб.

3. Образність і розгорнутість мови - до 3 крб.

4. Часові рамки (5-7 хв) - 1 руб.

Оціночний бланк 

Назва команд

Тетраедр

Куб

Октаедр

Ікосаедр

 

оцінки руб.

Домашнє завдання «Представлення команд»

 

 

 

 

Конкурс «Створіть композицію...»

 

 

 

 

Конкурс «Легенда про октаэдре...»