Реклама
Кросворд з відповідями з геометрії для учнів 7-8 класу


Автор: Куракіна Людмила Василівна, вчитель математики МАОУ ЗОШ №4 з поглибленим вивченням англійської мови, р. Новий Уренгой

Даний кросворд призначений для перевірки теоретичних знань учнів 7 - 8 класів з геометрії. Кросворд може бути використаний на уроках узагальнюючого повторення, у позакласній роботі з предмета. Може бути використаний у фронтальній та індивідуальній роботі з учнями, а також при роботі в групах як елемент змагання.

ПИТАННЯ:

По горизонталі:

3. Вихідне положення, на основі якого будується геометрія.

4. Відрізок, що з'єднує вершину трикутника з серединою протилежної сторони.

5. Прямокутник, у якого всі сторони рівні.

7. Прилад для вимірювання кутів.

9. Багатокутник з найменшою кількістю кутів.

10. Допоміжна теорема.

12. Перше основне поняття геометрії.

13. Вид кута.

15. Сторона грані паралелепіпеда.

По вертикалі:

1. Многогранник.

2. Чотирикутник.

6. Відрізок, що з'єднує будь-які дві несоседние вершини многокутника.

8. Паралельні сторони трапеції.

11. Одиниця вимірювання довжини.

14. Фігура, яка складається з точки й двох променів, що виходять з неї.

16. Відрізок, що з'єднує дві точки кола, що проходить через центр.

17. Прилад для побудови кола.

ВІДПОВІДІ:

По горизонталі: 3. Аксіома. 4. Медіана. 5. Квадрат. 7. Транспортир. 9. Трикутник. 10. Лема. 12. Крапка. 13. Тупий. 15. Ребро.

По вертикалі: 1. Паралелепіпед. 2. Паралелограм. 6. Діагональ. 8. Підстави. 11. Метр. 14. Кут. 16. Діаметр. 17. Циркуль.