Реклама
Кросворд з відповідями з музики для 6 класу


Кросворд для учнів 6 класу

Автор: Сорвачева Оксана Федорівна, вчитель музики, КДУ «Школа-гімназія №10», р. Усть-Каменогорськ

Цілі: повторення і закріплення пройденого матеріалу по темі «Казахська професійна музика», розвиток логічного мислення, виховання інтересу до предмета.

Кросворд призначений для учнів 6 класу, для закріплення вивченого матеріалу з теми «Казахська професійна музика».

Кросворд можна використовувати як індивідуальне або групове завдання.

Питання кросворду

1. В області якої музики Курмангазы Сагырбаев був новатором?

2. Музичний інструмент, від якого налаштовують хор і різні інструменти?

3. Внесення нового музичного матеріалу на основі цієї музики?

4. Один з кюєв Курмангазы Сагырбаева?

5. Один із засновників театру в Кизил-Орди... Шанін?

6. Вид багатоголосся, коли всі голоси виконують одну і ту ж мелодію, але вступають у різний час?

7. Колектив музикантів, що грають на різних інструментах?

8. Лад пісні «Мій Казахстан»?

9. Слова до пісні «Казахстан» написала?

10. Перше слово в пісні «Гімн гімназії»?

11. Курмангазы .......?

12. ..... Мухамеджанов?

13. Інструментальний твір для домбри або кобыза?

14. Латиф Абдулхаевич ....?

15. Один з кюєв Курмангазы ?

16. Варіації С.Мухамеджанова на тему казахської народної пісні ...?

17. Ораторія С.Мухамеджанова «Голос.....»?

18. Як називається опера Л.Хамиди, А.К.Жубанова?

19. В 1929 р. столицею Казахстану стала?

20. Лад у творі «Балбраун»?

Відповіді

1. Домбровой

2. Камертон

3. Обробка

4. Адай

5. Жумат

6. Канон

7. Оркестр

8. Мінор

9. Юркіна

10. Чоловічок

11. Сагырбаев

12. Сыдык

13. Кюй

14. Хаміді

15. Кишкентай

16. Караторгай

17. Століть

18. Абай

19. Алмати

20. Мажор