Реклама
Тематичний класний годину. Форми проведення тематичних класних годин


Тематичний класний годину. Форми проведення тематичних класних годин

Існує велика різноманітність форм, які класний керівник може використовувати для організації спілкування на тематичних класних годинах. Вибір форми залежить від:

1) мети, яку вчитель поставив для даної зустрічі з учнями;

2) віку школярів;

3) існуючих умов та наявних коштів;

4) досвідченості викладача.

Найбільш поширені такі форми проведення тематичних класних годин:

1) бесіда на певну тему (учні міркують на задану тему, що вчить їх формувати і висловлювати свою думку);

2) дискусія, диспут, дебати, (клас ділиться на групи, представники яких висловлюються на захист протилежних позицій по даному питанню; така форма допомагає залучити учнів до обговорення різних проблем, вчить вислуховувати і розуміти думки інших, відстоювати свою точку зору);

3) дорадчі групи (клас ділиться на невеликі групи, кожна з яких протягом короткого відрізка часу обговорює дану тему або проблему, потім представник групи повідомляє висновки, зроблені його командою; подібна форма проведення класної години сприяє спілкуванню всередині групи, розвитку мислення у дітей, вміння працювати в команді, робити самостійні відкриття при вивченні матеріалу);

4) рольова гра (коротко програється проблемна ситуація, після чого учні мають можливість її обговорити, проаналізувати і зробити висновки; така форма допомагає краще зрозуміти проблему, відчувши її через обігрування тій чи іншій ролі);

5) тематична лекція (розкриваються важливі для школярів теми, такі як куріння, наркоманія, безпека, здоров'я і т. п.; крім того, лекції можуть бути пізнавальними, культуру, традиції, біографіях і т. д.);

6) лекційний форум (обговорення теми після прочитаної лекції - оживляє саму лекцію, стимулює учнів проявляти інтерес до поданої інформації);

7) класне збори (розподіляються обов'язки між учнями, даються різні доручення, вислуховуються звіти про виконання даних доручень);

8) година спілкування (така форма передбачає розгляд тим, що цікавлять учнів, рішення виниклих в класі проблем за допомогою їх обговорення; вчить школярів бути відвертими один з одним і викладачем, не боятися і вміти вирішувати конфліктні ситуації);

9) питання і відповіді (викладач і учні мають можливість поставити один одному будь-які питання, що цікавлять їх, що сприяє розвитку відносин між ними, відкритості і допомагає вирішувати виникаючі проблеми);

10) екскурсія (дозволяє корисно організувати дозвілля учнів);

11) ігри-подорожі (розвивають уяву учнів, допомагають в ігровій формі розширити їх кругозір);

12) тренінги (навчають школярів правильної поведінки в тих чи інших ситуаціях, закріплюючи це на практиці через програвання певних сценаріїв);

13) конференції (навчають школярів серйозно ставитися до певних питань, самостійно працювати з інформаційним матеріалом, готувати тему, виступати перед аудиторією);

14) симпозіум, форум симпозіуму (кільком хлопцям пропонується матеріал для виступу з різних аспектів аналізованій теми, після симпозіуму можна провести неформальне обговорення теми всією групою);

15) семінар (клас працює над дослідженням теми під керівництвом експерта);

16) комісія, форум комісії (кілька хлопців, добре підготовлених за заданою темою, беруть участь у вільному обговоренні цієї теми перед усім класом, можливі дискусії, після чого відбувається обговорення почутої інформації всіма учнями);

17) майстер-класи (учні діляться на групи за інтересами під керівництвом кількох експертів, у групах обговорюються конкретні теми; такі групи можна організувати для прослуховування різних виступів, перегляду демонстрацій, обговорення різних аспектів однієї теми, роботи, практики та оцінки);

18) робочі групи (всі учні класу діляться на групи, перед якими ставляться певні завдання, які вони повинні виконати; такі групи сприяють співпраці школярів та спілкуванню один з одним);

19) театральні постановки (розвивають творчий потенціал учнів, сприяють культурному вихованню);

20) ігри, подібні до телевізійних шоу, таких як «КВК», «Брейн-ринг», «Хто хоче стати мільйонером?», «Зоряний час» і т. п. (в цікавій для учнів формі подається пізнавальний матеріал, участь у командах виробляє вміння об'єднуватися).

Це далеко не повний список можливих форм проведення класних годин. Можна використовувати будь-які нові форми, доступні в шкільних умовах. Головне, щоб учням було цікаво і класний годину досягав цілей, поставлених керівником.

Нижче деякі з форм тематичних класних годин будуть розглянуті більш докладно.

На допомогу викладачеві

Викладач не повинен дозволяти собі дуже повчального тону під час проведення класного години. Таке ставлення буде тільки придушувати ініціативу і бажання школярів висловлювати свою власну думку.

Під час класних годин дуже важливо вміти створити комфортний мікроклімат в класі, інакше учні будуть почувати себе незатишно, затиснуте, нерішуче. Їм буде важко зважитися висловлювати свою думку з-за боязні бути почутими, неправильно понятими, не прийнятими іншими.

Можна запропонувати певні правила спілкування в класі. Наприклад, такі:

1) поважати один одного;

2) з увагою і повагою ставитися до думки іншого;

3) якщо один говорить, ніхто його не перебиває, поки він не закінчить свою думку;

4) якщо хтось хоче висловитися, повинен підняти руку, а не вигукувати з місця і т. п.

Буде ще краще, якщо викладач запропонує учням спільно виробити такі правила поведінки. Їх участь у складанні правил спонукає учнів бути більш дисциплінованими у їх виконанні.