Реклама
Програма позаурочної діяльності «Моє здоров'я» для 1-2 класів


Автор: Жабина Ірина Володимирівна, вчитель початкових класів МОУ Икшинская ЗОШ селище Икша

Опис матеріалу: Пропоную Вам розробку програми позаурочної діяльності «Моє здоров'я» по вихованню здорового способу життя для учнів 1-2 класів. Даний матеріал стане в нагоді класним керівникам початкових класів, вихователям груп продовженого дня і може використовуватися як у позаурочній діяльності, так і на класних годинах - уроках ЗСЖ.

Ця програма спрямована на профілактику та корекцію порушень здоров'я в учнів 1-2 класів.

Програма складена відповідно до вимог ФГОС - 2. Відображені плановані результати і формуються універсальні навчальні дії.

Додається приблизний тематичний план уроків ЗСЖ для 1-2 класів.

Представлену програму кожен педагог може легко адаптувати під свій навчально-виховний процес.

Програма «Моє здоров'я»

Пояснювальна записка.

Відповідно до вимог Федеральних законів Росії «Про освіту», «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру», «Про пожежну безпеку», «Про безпеку дорожнього руху», «Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення» розроблена програма курсу групових занять «Моє здоров'я» для учнів початкових класів загальноосвітнього установи.

Одними з основних моментів у практичній реалізації вищеназваних законів Російської Федерації є постійне інформування населення, пропаганда знань, забезпечення правильних дій населення в небезпечних для життя і здоров'я умовах у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Так само для забезпечення наступності в процесі здобуття знань, відновлення безперервності навчання основних питань забезпечення здорового способу життя необхідно розширення базового курсу «Навколишній світ». Це можливо зробити в рамках групових занять у позаурочній діяльності, які дозволяють інтегрувати в окремі теми більш значущі питання по підтримці здорового способу життя.

Включення додаткових знань розширює інтегративні можливості групових занять, допомагає використовувати отримані знання в практичній діяльності, розвиває здібності учнів орієнтуватися в навколишньому соціальному і природному середовищі, сприяє розвитку логічних умінь порівнювати, визначати головне і використовувати отримані знання в повсякденному житті.

Згідно з вищевикладеним справжня програма спрямована на профілактику та корекцію порушень здоров'я і загальне оздоровлення організму, і забезпечує безперервність навчання населення, починаючи з молодшого шкільного віку, правильним діям у небезпечних для життя і здоров'я ситуаціях.

Реалізація програми дозволить:

- прищепити учням початкові знання, вміння і навички в області здорового способу життя;

- сформувати у дітей науково обґрунтовану систему понять основ безпеки життєдіяльності;

- виробити необхідні вміння і навички безпечної поведінки в повсякденному житті у разі виникнення різних небезпечних і надзвичайних ситуацій.

Програма побудована на основі базисного компонента «Навколишній світ». Вивчення додаткового змісту з основ безпеки життя допоможе у формуванні та розвитку як логічних, так і практичних умінь учнів.

Таким чином, пропонована програма групових занять є ланкою, не тільки доповнює певні теми основного освітнього компонента «Навколишній світ», але і забезпечує отримання глибоких, систематичних знань, умінь і навичок за курсом «Основи безпеки життєдіяльності».

Враховуючи викладене, основною метою інтеграції знань з основ безпеки життя у зміст базового курсу «Навколишній світ» є формування соціального досвіду школяра, усвідомлення ним необхідності вміти застосовувати отримані знання в нестандартній ситуації.

Пропоноване доповнення змісту ознайомлення з навколишнім світом ставить основний предмет «Навколишній світ» в особливе становище за вкладом в розвиток і виховання молодшого школяра і визначає його інваріантність у навчальному плані чотирирічної початкової школи.

Актуальність програми: необхідність оздоровлення учнів молодшого шкільного віку.

Мета програми: створення умов для загального оздоровлення дітей.

Завдання програми:

- сприяти розширенню кругозору;

- сприяти формуванню початкового уявлення про здоровий спосіб життя;

- сформувати початкове уявлення про норми особистої гігієни;

- сформувати первинне уявлення про будову свого організму;

- виховувати дбайливе ставлення до свого здоров'я;

- вчити користуватися різними джерелами інформації.

Місце програми в навчальному плані:

Учасники освітньої програми: учні 1 - 2 класів.

Програма розрахована на 2 роки, по 17 годин на рік (2 заняття в місяць).

Плановані освітні результати:

- Предметні результати - навчаться формулювати основні правила гігієни і здорового способу життя; обґрунтовувати необхідність їх дотримання; отримають можливість навчитися висувати припущення та доводити їх; розуміти навчальне завдання кожного уроку ЗСЖ і прагнути її виконувати; працювати в парі, використовуючи представлену інформацію для отримання нових знань; відповідати на підсумкові питання і оцінювати свої досягнення.

- Особистісні результати - формування дбайливого ставлення до свого здоров'я та установки на безпечний, здоровий спосіб життя; прийняття та освоєння соціальної ролі учня; розвиток мотивів навчальної діяльності та особистісного сенсу навчання; готовність слухати співрозмовника і вести діалог;

- Метапредметные результати - оволодіти початковими відомостями про особливості свого організму і здорового способу життя; використовувати різні способи пошуку, збору, обробки, аналізу, організації, передачі та інтерпретації інформації у відповідності з комунікативними та пізнавальними завданнями; активно використовувати мовні засоби і засоби інформаційних і комунікаційних технологій для вирішення комунікативних і пізнавальних завдань.

Універсальні навчальні дії:

- Регулятивні: орієнтування в отриманих знаннях; приймають та зберігають навчальну задачу; оцінюють результат своїх дій; прогнозують результати рівня засвоєння матеріалу, що вивчається.

- Пізнавальні: витяг необхідної інформації в ході вивчення нової теми; логічні - доповнення і розширення наявних знань і уявлень про своєму організмі і здоровому способі життя; знаходити відповіді на запитання, використовуючи свій життєвий досвід і інформацію, отриману на занятті; переробляти отриману інформацію, робити висновки в результаті спільної роботи всього класу.

- Комунікативні: вміють обмінюватися думками, слухати один одного, будувати зрозумілі мовні висловлювання; приймати іншу думку і позицію, допускати існування різних точок зору.

- Оздоровчі результати програми позаурочної діяльності:

- усвідомлення тими, хто навчається, необхідність турботи про своє здоров'я та вироблення форм поведінки, які допоможуть уникнути небезпеки для життя і здоров'я, а значить, відбудеться зменшення пропусків через хвороби та відбудеться збільшення чисельності осіб, які навчаються, відвідують спортивні секції та спортивно-оздоровчі заходи;

- соціальна адаптація дітей, розширення сфери спілкування, набуття досвіду взаємодії з навколишнім світом.

- Головним результатом реалізації програми позаурочній діяльності буде свідоме ставлення учнів до власного здоров'я в усіх його проявах.

Учні повинні знати/ вміти:

- Основні поняття «здоров'я», «здоровий спосіб життя».

- Необхідні умови, що забезпечують збереження і зміцнення здоров'я.

- Правила особистої гігієни і трансформувати їх у стійкі навички і звички.

- Правила безпечної поведінки на вулицях і дорогах.

- Правила поведінки при виникненні пожежі.

- Своєчасно надавати першу допомогу, яка дозволить позбавити людину від серйозного порушення здоров'я.

Тематичне планування уроків за програмою «Моє здоров'я»1 клас

 

Дата

Тема уроку

Кількість годин

1

вересень

«Складові здоров'я»

1

2

вересень

«Секрети здоров'я»

1

3

жовтень

«Твій режим дня»

1

4

жовтень

«ПДР з Буратіно»

1

5

листопад

«Друзі Мойдодира»

1

6

листопад

«Хто акуратний, той людям приємний»

1

7

грудень

«Абетка здорового харчування»

1

8

грудень

«Очі - орган зору»

1

9

січень

«Гігієна слуху»

1

10

лютий

«Шкіра - наша природна одяг»

 

11

лютий

«Органи смаку і нюху»

1

12

березень

«Міцні-міцні зуби»

1

13

березень

«Якщо хочеш бути здоровим - загартовуйся!»

1

14

квітень

«Як сон впливає на шкільну успішність?»

1

15

квітень

«Уроки дорожнього руху»

1

16

травень

«Літні забави і моя безпека»

1

17

травень

«Здоров'я та безпека»

1

Тематичне планування уроків за програмою «Моє здоров'я» 2 клас

 

Дата

Тема уроку

Кількість годин

1

вересень

«Здоровим бути здорово!»

1

2

вересень

«Здоров'я треба берегти»

1

3

жовтень

«Гігієна зору»

1

4

жовтень

«Щоб зуби були здоровими»

1

5

листопад

«Про користь і шкоду жуйки»

1

6

листопад

«Як позбутися сутулості?»

1

7

грудень

«Мікроби»

1

8

грудень

«Обережно, піротехніка!»

1

9

січень

«Звідки беруться грязнули?»

1

10

лютий

«Чистий дім - запорука здоров'я»

 

11

лютий

«Корисні звички»

1

12

березень

«Небезпечні речовини в побуті»

1

13

березень

«Молоко і молочні продукти»

1

14

квітень

«Отруйні рослини»

1

15

квітень

«Надання 1-ї медичної допомоги»

1

16

травень

«Буратіно і дорожні знаки»

1

17

травень

«Якщо хочеш бути здоровий»

1

Література

1. Анасталова Л.П. Основи безпеки життєдіяльності: навчальний посібник для 1-2 класів/ Л.П.Анасталова, П.В.Ижевский, Н.В.Иванова. - 2-е вид.-М.: Просвіта, 2005

2. Безруких М. М. , Філіпова Т.О., Макєєва А.Г. Розмова про правильне харчування / Методичний посібник.- М.: ОЛМА-ПРЕС, 2004. - 80 с.

3. Безруких М. І. , Сонькин Ст. Д. , Фарбер Д.О. Вікова фізіологія. М., 2002, 414 с.

4. Коростельов Н. Б. Виховання здорового школяра: Посібник для вчителя / Під ред. В.М. Кардашенко.- М.: Просвітництво, 1986.- 176 с.

5. Кардашенко В.М. Гігієна дітей та підлітків-М., Медицина, 1980,

6. Долецький С. Я. Бережіть дітей (Про попередження дитячого травматизму). М., Медицина, 1978