Реклама
Програма сенсорно-моторного розвитку дітей ясельного віку


Програма сенсорно-моторного розвитку дітей ясельного віку «Спритний пальчик»

Автор: Горлова Надія Володимирівна, вихователь МБДОУ №73

Опис матеріалу: пропоную вашій увазі програму сенсорно-моторного розвитку дітей ясельного віку. Термін реалізації освітньої програми - 1 рік. Дана програма буде цікавою освітянам ясельних груп, оскільки містить матеріал спрямований на розвиток сенсорно-моторних навичок у найменших дошкільнят.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Важливою складовою частиною психологічного розвитку дитини першого - другого років життя є накопичення сенсорно - моторного досвіду. Дитина пізнає навколишню дійсність шляхом відчуття і сприйняття. Дитина дізнається про предмети і явища за допомогою зору, слуху, дотику, нюху і лише в подальшому в процес пізнання включаються мова, пам'ять, мислення. Таким чином, сприйняття і відчуття, що виникають в процесі взаємодії дитини з навколишнім його дійсністю, становить основу всієї пізнавальної діяльності дитини. Тому виховання сенсорно - моторних функцій має дуже велике значення для всього подальшого розвитку дошкільника.

Сенсорно - моторні функції розвиваються в тісному і нерозривної взаємозв'язку з руховими навичками. Для дітей ясельного віку важливо стимулювати накопичення чуттєвого досвіду, поєднуючи його з моторною активністю. Дитину необхідно навчати вивчення навколишніх предметів з допомогою найбільш розвинених в цьому віці психічних процесів таких як: зір, слух, рухи рук. Ця задача виконується в процесі багатьох режимних занять: в ігровій діяльності, на корекційних заняттях, в іграх на повітрі і так далі.

Видатні вчені в галузі дошкільної педагогіки і психології (А. В. Запорожець, А. П. Усова, Т. Е. Тихеева, Н. П. Сакулина та ін) справедливо вважали, що сенсорне виховання, спрямоване на забезпечення повноцінного сенсорного розвитку, є однією з основних сторін дошкільного виховання.

Щоб познайомитися з якимось предметом, дитині його потрібно вивчити: помацати руками, стискати, гладити, тобто вчиняти будь - які дії, які називаються моторними. Щоб взяти предмет рукою, дитина повинен бути вже готовий до цього. Якщо він не може схопити предмет, відчути його теж не зможе. Отже, однією з основним завданням як вихователя, так і батьків, є розвиток моторики рук, вчити руки дитини бути спритними і умілими, тоді він зможе багато чого пізнати з їх допомогою. І чим раніше ми дамо в його руки нове, неизученное, тим швидше вони стануть вмілими. Все це, безумовно, полегшує розвиток і навчання дітей. Важливо, щоб навколишній світ був збагачений розвивальним середовищем: розроблені іграшки, ігрові посібники, стимулюючі зорові, тактильні, нюхові відчуття. Враховується сила кольору: при грамотно підібраною кольоровою гамою знижується напруга, оптимізується емоційний настрій.

Новизна програми.

Дана програма розроблена для дітей ясельного віку, у процесі розробки програми були модифіковані існуючі гри на розвиток сприйняття і моторики, а так само представлені авторські дидактичні ігри та комплексні заняття.

Мета програми: створення в дитячому саду умов сприяють сенсорно - моторного розвитку дітей ясельного віку.

Для досягнення поставленої мети вирішуються наступні завдання:

1.Создать предметно - навколишнє середовище для розвитку сенсорно - моторних функцій у дітей ясельного віку;

2. Розробити і підібрати методичний матеріал для реалізації мети програми;

3. Залучити батьків до освітньо - розвиваючий процес для спільної діяльності для успішної реалізації програми;

4. Активізувати і розвивати сенсорно - моторні функції дітей ясельного віку.

Дана програма ґрунтується на таких принципах:

1. Принцип диференціації.

2. Принцип доступності.

3. Принцип систематичності і послідовності.

5. Принцип повторення умінь і навичок.

6. Принцип активного виховання (ігрові технології, індивідуальна, подгрупповая діяльність, дослідницька діяльність).

7. принцип взаємодії дитячого садка і сім'ї спрямований на створення умов для більш успішної реалізації здібностей дитини.

Основною умовою для реалізації даної програми є її орієнтованість на створення сприятливого середовища для розвитку сенсорно-моторних функцій у дітей ясельного віку.

Очікувані результати

По завершенню реалізації програми передбачається, що будуть досягнуті наступні результати:

1. Розвиток мовних функцій;

2. Розвиток рухових функцій;

3. Розвиток слухових функцій;

4. Розвиток зорових функцій;

5. Розвиток осязательной функції;

Для реалізації мети програми використовуються такі форми роботи: групова та індивідуальна робота, бесіди, вправи, творчі заняття.

Дана програма розроблена для вихованців установ загальнорозвиваючого типу з урахуванням індивідуальних і вікових особливостей дітей ясельного віку.

Терміни реалізації програми: 1 навчальний рік (36 занять). Частота занять - 1 раз на тиждень.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Форма роботи

Мета роботи

Методи і прийоми роботи

Кількість годин

1

Діагностика

Виявлення у дошкільників рівня сенсорно - моторного розвитку

Спостереження,

Бесіда з батьками

2 години

2

Дидактичні ігри і вправи

Розвиток сенсорно - моторних навичок шляхом гри

Ігрова діяльність

1 раз в тиждень

3

Самостійна діяльність

Закріплення сенсорно - моторних навичок отриманих в процесі занять

Організація охорони навколишнього середовища, використання дидактичного матеріалу

Щодня

4

Робота з батьками

Залучення батьків до сенсорно-моторного розвитку дітей, закріплення навичок, отриманих в процесі реалізації програми

Індивідуальна і групова робота, підготовка домашніх завдань

1 раз в тиждень

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Програма містить два напрямки: - робота з батьками;

- робота з дітьми.

Кожне з цих напрямів передбачає індивідуальні та групові заняття. Програма складається з 9 блоків, один блок-це один місяць. Для кожного місяця розроблена своя тема, згідно з якою виконується підбір матеріалу та вправ.

Теми блоків:

Вересень - Мій дім.

Жовтень - Осінь.

Листопад - Казка.

Грудень - Ялинка.

Січень - Музика.

Лютий - Овочі.

Березень - Тварини.

Квітень - Дощик

Травень - Сонечко.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

№ Блоку

Тема

Дидактичні ігри, вправи

1.

Мій будинок

1. «Чий це будинок?»

2. «Де наша дах?»

3. Збери будиночок.

4. Побудуємо будинок для зайчика

2.

Осінь

1. «Збери листочки»

2. «Листопад».

3. «Знайди шишку».

4. «Подуй на листочки»

3.

Казка

1. «Тягнемо ріпку».

2. «Знайди колобка»

3. «Яєчко не просте».

4. «Півник і горошок».

4.

Ялинка

1. «Збери ялинку».

2. «Знайди прикраса на ялинку».

3. «Гірлянда на ялинку».

4. «Які у ялинки голочки».

5.

Музика

1. « Знайди музику».

2. « Хто голосніше».

3. « Танець з вихователем».

4. « Пошумимо?»

6.

Овочі

1. « Зваримо суп».

2. «Збери морква».

3. «Знайди пару».

4. «Нагодуй зайчика».

7.

Тварини

1. «Хто сказав Мяу?»

2. «Дочки - матері».

3. «Знайди ведмедика».

4. Аплікація «Курча».

8.

Дощик

1. «Хто стукає по дахах?»

2. «Крапелька».

3. «Мокрий - сухий».

4. «Де будиночок Крапельки?».

9.

Сонечко

1. «Промінчики».

2. «Сонечко - яке воно?»

3. «Пара сонцю».

4. «Сонячний зайчик».

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Верзилина , Я. В. Дитинство з казкою / Я. В. Верзилина // Початкова школа. - 2009. - №6

2.Васильева, М.А. Програма виховання і навчання в дитячому садку/М.А.Васильева. - М:»Мозаїка-синтез», 2006.

3. Виготський Л. С. Педагогічна психологія / Л. с. Виготський. - М, 1995.

4. Лісіна, М. І. Спілкування і його вплив на розвиток психіки дошкільника / М. І. Лісіна. - М., 1974.

5. Шнейдер, К. Б. Психологія сімейних відносин : Курс лекцій / Л. Б. Шнейдер. - М. : Квітень-Прес, Изд-во ЕКСМО-Прес, 2000.