Реклама
Заняття-тренінг "Спілкування - це..."


Заняття-тренінг "Спілкування - це..."
Мета: формування і розвиток умінь і навичок конструктивного спілкування.
Завдання:
• створити довірливу обстановку під час групової роботи;
• ознайомити з поняттям "спілкування", з уявленнями про способи самоаналізу і самокорекції;
• формувати навички тілесного контакту, невербальної комунікації та координації спільних дій;
• сприяти оволодінню правил і прийомів ведення бесіди і дискусії.
Зміст заняття
Вправа-розминка "Скелелаз".
Учасники встають в щільну шеренгу, створюючи "СКЕЛЮ", на якій стирчать виступи, утворені з виставлених рук і ніг учасників, нахилених вперед тел. Завдання ведучого - пройти вздовж цієї "СКЕЛІ", не впавши у "прірву", тобто не поставивши свою ногу за межі лінії, утвореної ступнями інших учасників.
Проведення вправи найзручніше організувати у формі ланцюжка - учасники з одного кінця "СКЕЛІ" по черзі пробираються до іншого, де знову "вбудовуються" в неї.
Обговорення.
- Які почуття виникали у ведучих і у складових "СКЕЛЮ" при виконанні даної вправи?
- Що допомагало, а що заважало впоратися із завданням?
- Було дане взаємодія спілкуванням між вами?
Вступний розповідь "Що таке спілкування?"
Спілкування - специфічна форма взаємодії людини з іншими людьми як членами суспільства, в спілкуванні реалізуються соціальні відносини людей.
У спілкуванні виділяють три взаємозв'язані сторони:
- комунікативна сторона спілкування полягає в обміні інформацією між людьми;
- інтерактивна сторона полягає в організації взаємодії між людьми;
- перцептивна сторона спілкування (включає процес сприйняття один одного партнерами по спілкуванню і встановлення на цій основі взаєморозуміння).
Пропонує обговорити питання: Що таке спілкування? Яку людину ми називаємо товариським?
Підбиваючи підсумки обговорення, пропонується відзначити, що спілкування - це встановлення і розвиток контактів між людьми, воно може відбуватися у різних формах, з яких явно виділяються три.
Анонімне спілкування - це взаємодія між незнайомими людьми або ж не пов'язаними особистими відносинами людьми. Це можуть бути тимчасові зв'язки між суб'єктами, в яких вони виступають як громадяни, жителі одного мікрорайону, пасажири транспорту, глядачі одного залу. Вони зустрічаються, вступають у контакт один з одним і розходяться. Партнери по спілкуванню залишаються анонімними.
Функціонально-рольове спілкування передбачає зв'язки між його учасниками, які виконують певні соціальні ролі на тимчасових відрізках різної діяльності. Партнерів у цьому спілкуванні пов'язують взаємні обов'язки по відношенню один до одного: лікар - хворий, керівник - підлеглий, лектор - слухач, педагог - учень. В основному функціонально-рольове спілкування обумовлено посадовими позиціями його учасників. Так, на виробництві майстер виконує розпорядження начальника цеху і виконує соціальну роль підлеглого, а повернувшись додому, у відносинах "батько - діти" він же займає провідну позицію.
Неформальне спілкування являє собою різноманітні особистісні контакти за межами офіційних відносин. Це, наприклад, спілкування між друзями. Його особливістю є вибірковість щодо партнера.
Спілкування виступає в трьох іпостасях. По-перше, воно має комунікативну функцію. Входячи в контакти один з одним, люди передають інформацію не тільки за допомогою мови (вербальне спілкування), але і за допомогою міміки і жестів (невербальне спілкування). По-друге, спілкування виступає як взаємодія (интеракация), в якому партнери можуть обмінюватися діями і вчинками, не вимовляючи жодного слова, так обмінюються грошовими знаками продавець і покупець при сформованих у суспільстві товарно-грошових відносинах, так взаємодіють танцівники балету і члени спортивних команд. По-третє, спілкування неодмінно пов'язане із взаємним сприйняттям партнерів (перцепція). Для спілкуються важливо, сприймає партнер іншого, як вартого довіри, понятливого або ж один з них заздалегідь припускає, що протилежна сторона залишиться глухою до повідомлення.
Товариськість в самому широкому сенсі - це психічна готовність людини до организаторско-комунікативної діяльності. Структура товариськості багатошарова і її слід розглядати, як правомірно вважає В.А.Кан-Калик, в єдності трьох компонентів: потреби у спілкуванні з боку особистості, високого емоційного тонусу на всьому часовому відрізку спілкування і стабільних комунікативних навичок і вмінь. Закінчуючи розмову з цього питання, пропонується учасникам розглянути теоретичні знання та організовувати практику спілкування для того щоб бути успішним у спілкуванні.
А. Невербальне спілкування.
Вправа "Передай іншому"
Учасники заняття-тренінгу сидять у колі і по черзі кожен без слів передає сусідові який-небудь уявний предмет. Сусід повинен "взяти" його відповідним чином і назвати. Потім він пропонує вже інший, свій предмет наступного по колу. Вправа повторюється до тих пір, поки все не візьмуть участь.
Обговорення.
• Легко чи важко було передавати предмет?
• Кому легко?
• А в чому були труднощі?
• Легко чи важко було відгадувати предмет?
• Кому було легко?
• А в чому полягали труднощі?
Б. Спостережливість у спілкуванні.
Вправа "Що пам'ятаю?"
Один з учасників (за бажанням) сідає спиною до аудиторії. Інші вголос загадують одного з присутніх. Завдання ведучого - як можна детальніше описати зовнішній вигляд загаданого. Коли опис буде закінчено, члени групи можуть доповнити опис своїми спостереженнями. Після цього хто-небудь інший сідає спиною до аудиторії, загадується новий чоловік і процедура повторюється. Зміна ведучого відбувається ще кілька разів.
Обговорення.
• Легко чи важко було описувати зовнішність?
• У чому були труднощі?
• Чому?
• Що легше всього згадується?
• Що важче?
• Кому було легко виконувати цю вправу?
• Чому?
Ст. Вміння слухати іншого.
Вправа "Спина до спини"
Учасники (за бажанням) сідають на стільці спиною один до одного. Їх завдання - вести діалог на будь-яку цікаву для обох тему протягом 3-5 хвилин. Інші учасники грають роль мовчазних глядачів.
Обговорення.
Діти діляться своїми відчуттями.
• Чи Легко було вести розмову?
• У чому були труднощі?
• Чи є задоволення від розмови?
Глядачі висловлюють свої спостереження. Можна повторити вправу ще з однією парою учасників.
Р. Точна передача інформації.
Вправи "Передача інформації".
Зараз всі ви залишите кімнату, залишиться тільки одна людина. Йому я зачитаю текст. Після цього я запрошу в кімнату другого учасника, і перший перекаже йому текст, який тільки що прослухав. Потім я запрошу в кімнату третього учасника. Другий розповість йому те, що розповіли йому. Потім я покличу наступного, і так до тих пір, поки всі учасники не опиняться в кімнаті. Прохання до всіх уважно слухати кожного учасника.
Потім виконується вправа згідно інструкції.
Текст підбирається психологом довільно. Бажано, щоб він був малознайомим. Добре підходять газетні замітки з рубрики "Інформація".
Необхідно, щоб було два-три героя і певна протяжність дії. Обсяг тексту - близько 50 рядків. (Психолога слід мати запасний варіант тексту, на випадок повтору вправи.)
Обговорення.
• За рахунок чого відбулося спотворення інформації?
• Що "свого" кожен вніс в розповідь?
• Чи буває так у житті?
• Що треба робити, щоб спотворення були мінімальними?
• Що з вами відбувається, коли ви не розумієте сенсу того, що відбувається, що ви відчували і як раніше на це реагували?
Самодіагностика.
Анкета "чи Вмієте ви контролювати себе" (А.Толстых)
Підкресліть "так", якщо ви згодні з твердженням, або "ні", якщо не згодні.
1. Мені важко наслідувати інших. Так Ні
2. Я б, мабуть, міг при нагоді включити дурня, щоб привернути увагу або потішити оточуючих . Та Ні.
3. З мене міг би вийти непоганий актор. Та Ні.
4. Іншим людям іноді здається, що я переживаю щось більш глибоко, ніж це є насправді. Та Ні.
5. У компанії я рідко опиняюся в центрі уваги. Та Ні.
6. У різних ситуаціях і в спілкуванні з різними людьми я часто поводжуся по-різному. Та Ні.
7. Я можу відстоювати тільки те, в чому я щиро переконаний. Та Ні.
8. Щоб досягти успіху в справах і в стосунках з людьми, я намагаюся бути таким, яким мене очікують побачити. Та Ні.
9. Я можу бути дружелюбним з людьми, яких я не виношу. Та Ні.
10. Я завжди такий, яким здаюся. Та Ні.
Нарахуйте собі по одному балу за відповідь "ні" на 1-й, 5-й і 7-й питання і за відповідь "так" на всі інші. Підрахуйте суму балів.
Якщо ви відповідали щиро, то у вас, мабуть, можна сказати наступне:
0-3 бала - у вас низький комунікативний контроль. Ваша поведінка стійко, і ви не вважаєте за потрібне її змінювати залежно від ситуації. Ви здатні до щирого саморозкриття у спілкуванні. Деякі вважають вас "незручним" у спілкуванні з причини вашої прямолінійності.
4-6 балів - у вас середній комунікативний контроль. Ви щирі, але стримані у своїх емоційних проявах. Вам слід більше рахуватися у своїй поведінці з оточуючими людьми.
7-10 балів - у вас високий комунікативний контроль. Ви легко входите в будь-яку роль, гнучко реагуєте на зміну ситуації і навіть в змозі передбачити враження, яке ви справляєте на оточуючих.
Правила ведення бесіди та дискусії.
Пропонуються учасникам назвати основні умови ведення бесіди і дискусії. У ході колективного обговорення приймаються правила ведення дискусії:
- покажіть своє дружнє ставлення до співрозмовника;
- прагніть, щоб вашим співрозмовникам було цікаво і приємно спілкування з вами;
- вмійте вислухати думку іншого, не переривайте мовця;
- не відволікайтеся, коли говорять інші;
- не уникайте погляду співрозмовника, дивитеся в очі мовця або слухача вас;
- не бійтеся висловитися;
- чітко і коротко висловлюйте свою думку, уникайте багатослів'я і відхилення від теми;
- аргументуйте свою промову, будьте логічні доведення своєї думки;
- не робіть висновку до того, як зрозумієте думку іншого і проблему до кінця;
- приймайте в розрахунок, що ви і говорить можете обговорювати не одне і те ж питання;
- стежте за тим, щоб для вас, і говорив слова мали однаковий зміст;
- проявляйте повагу до думки іншого, признавайте його право мати свою точку зору, можливо, і відмінну від вашої;
- майте мужність визнати свою неправоту, не ображайтеся на співрозмовника, тим більше, не ображайте його;
- будьте ввічливі і тактовні;
- не зловживайте часом іншого;
- не займайте негативну позицію по відношенню до співрозмовника;
- умійте відчувати співрозмовника, контролюйте свою поведінку за допомогою питань: "чи Правильно він розуміє мене?", "Чи Правильно я розумію його?"
Яка б не була мета спілкування, завжди корисно знати прийоми правильного слухання:
1. З'ясуйте свої звички слухати. Які ваші сильні сторони? Які ви робите помилки? Може, ви судите про людей занадто швидко? Чи Часто ви перебиваєте співрозмовника? Які перешкоди спілкування найбільш вірогідні у ваших відповідях? Які з них використовуються вами найчастіше? Знання своїх звичок слухати є першим етапом в їх корекції.
2. Не йдете від відповідальності за спілкування. Пам'ятайте, що в спілкуванні беруть участь дві людини: один говорить, інший слухає. Як може хто-небудь дізнатися, що ви його не розумієте, поки ви самі не скажете йому про це?
3. Будьте фізично уважні. Поверніться обличчям до співрозмовника. Підтримуйте з ним візуальний контакт. Переконайтеся, що ваша поза і жести говорять про те, що ви слухаєте. Сидіть або стійте на такій відстані від співрозмовника, яке забезпечує зручне спілкування обом. Пам'ятайте, що той, хто хоче спілкуватися з уважним, живим співрозмовником, а не з кам'яною стіною.
4. Зосередьтеся на тому, що говорить співрозмовник. Оскільки зосередженим увага може бути недовго (менше однієї хвилини), слухання вимагає свідомої концентрації уваги. Прагніть звести до мінімуму ситуаційні перешкоди. Наприклад, телевізор чи телефон, не допускайте "блукання" думок. Допомогти сконцентруватися на тому, про що говорить співрозмовник, найімовірніше, може ваше фізичне увага і мовна активність.
5. Намагайтеся зрозуміти не тільки зміст слів, а й почуття співрозмовника. Пам'ятайте, що люди передають думки і почуття "закодованими" - відповідно до соціально прийнятих норм. Слухайте не тільки інформацію, але і передані почуття.
6. Спостерігайте за невербальними реакціями мовця. Оскільки велика частина спілкування є невербальної, будьте уважними не тільки до слів, але і до міміці і жестам мовця. Стежте за виразом обличчя мовця і за тим, як часто він дивиться на вас пильно або як він підтримує з вами візуальний контакт. Слідкуйте за тоном голосу і швидкість мовлення. Зверніть увагу на те, як близько чи далеко від вас варто мовець, сприяють чи невербальні моменти посилення мовлення мовця або вони суперечать висловлюване словами.
7. Дотримуйтеся схвальної установки по відношенню до співрозмовника. Це створює сприятливу атмосферу для спілкування. Чим більше мовець відчуває схвалення, тим точніше він виражає те, що хоче сказати. Будь-яка негативна установка з боку слухаючого викликає захисну реакцію, почуття невпевненості і настороженість у спілкуванні.
8. Намагайтеся висловити розуміння. Користуйтеся прийомами рефлексивного слухання, щоб зрозуміти, що насправді відчуває співрозмовник, і що він намагається зрозуміти. Эмпатическое спілкування означає не тільки схвалення мовця, але дозволяє точніше зрозуміти повідомлення.
9. Слухайте самого себе. Це особливо важливо для вироблення вміння слухати інших. Коли ви стурбовані або емоційно збуджені, то найменше здатні слухати те, що кажуть інші. Якщо ж чиєсь повідомлення торкнеться ваші почуття, виразіть їх співрозмовнику: це прояснить ситуацію і допоможе вам слухати інших краще.
10. Відповідайте на прохання відповідними діями. Пам'ятайте, що часто мета співрозмовника - отримати що-небудь реально відчутне, наприклад, інформацію, або змінити думку, або змусити зробити що-небудь. У цьому випадку адекватна дія - краща відповідь співрозмовнику.
Тест "Уміння слухати", після обговорення прийомів слухання хлопцям пропонується відповісти на питання тесту .
Інструкція: На кожне з наведених нижче питань слід дати один з п'яти варіантів відповіді: "майже завжди", "у більшості випадків", "іноді", "рідко", "майже ніколи".
Мабуть, не буде зайвим нагадати, що найбільш точну відповідь ви отримаєте при максимальної щирості.
Питання.
1. Чи намагаєтеся Ви "згорнути" бесіду в тих випадках, коли тема (або співрозмовник) нецікаві вам?
2. Дратують Вас манери Вашого партнера по спілкуванню?
3. Чи може невдалий його вираз спровокувати Вас на різкість або грубість?
4. Чи уникаєте Ви вступати в розмову з невідомим або маловідомим людиною?
5. Чи маєте Ви звичку перебивати співрозмовника?
6. Робите вигляд, що уважно слухаєте, а самі думаєте зовсім про інше?
7 - Змінюєте тон, голос, вираз обличчя у залежності від того, хто Ваш співрозмовник?
8. Змінюєте тему розмови, якщо співрозмовник торкнувся неприємної для Вас теми?
9. Поправляєте людину, якщо в його мові зустрічаються неправильно вимовлені слова, назви?
10. Чи буває у Вас поблажливо-менторський тон з відтінком зневаги й іронії по відношенню до того, з ким Ви говорите?
Обробка результатів:
• "майже завжди" - 2 бали,
• "у більшості випадків" - 4 бали,
• "іноді" - 6 балів; "рідко" - 8 балів,
• "майже ніколи" - 10 балів.
Яка сума набраних вами балів?
Трактування результатів:
Якщо ви набрали більше 62 балів, то ця тема для вас неактуальна, якщо ви набрали від 55 до 62 балів - ви слухач "середнього рівня", рекомендуємо вам використовувати прийоми правильного слухання і розвивати навички правильного слухання. Якщо ви набрали менше 55 балів, то настійно рекомендуємо уважно вивчити записи, які ви зробили на занятті і постійно використовувати запропоновані рекомендації в практичній діяльності.
Вправа "Асоціація", направлено на розвиток конструктивної взаємодії і групового згуртування.
Один з учасників стає ведучим і виходить за двері. Інші вибирають кого-небудь з решти, якого він повинен вгадати по асоціаціям. Ведучий входить і намагається вгадати, кого саме загадали, задаючи питання на асоціації: "На який квітка він схожий?", "На будь-який смак?", "На яку пісню?", "На яку книгу?" і т.п. При цьому ведучий показує, хто саме повинен йому відповісти. Він задає обумовлений заздалегідь число питань (зазвичай 5), після чого повинен назвати того, кого загадали. Якщо вгадує, то названий стає ведучим. Якщо немає - йде знову. Якщо не вгадав більше двох разів - вириває з гри.
Обговорення.
- Коли легше було вгадувати: коли відповідав той, кого загадали, або хто-небудь інший? З чим це пов'язано?
- Відмінність між тим, якими ми представляємося самим собі, якими іншим людям.
Вправа "Дзеркало".
Учасники утворюють два кола - внутрішній і зовнішній (якщо це неможливо, то діляться на дві команди - тих, хто сидить на правій і на лівій стороні парти). За сигналом ведучого той, хто стоїть у внутрішньому колі, повинен зобразити без слів, за допомогою жестів, пози, міміки - впевненого, невпевненого пли грубого людини, а стоїть у зовнішньому колі повинен здогадатися, кого він зображував. Якщо він відгадав правильно, обидва учасники піднімають руку вгору. Потім за сигналом ведучого, що стоять у зовнішньому колі, роблять крок у бік і, опинившись перед іншим учасником, намагаються зрозуміти, що зобразив той. Після того, як буде пройдено весь коло, ролі міняються. Тепер стоять у зовнішньому колі приймають певні пози, що стоять у внутрішньому - розгадують їх. Ведучий фіксує кількість правильно вгаданих поз.
Після виконання вправи проводиться коротке обговорення:
- Які пози частіше загадывались, чому?
- Які легше вгадувалися, чому?
- Яке значення має вербальне та невербальне спілкування?
Рефлексія.
• Що сподобалось під час проведення заняття-тренінгу?
• Що нового дізналися з даної теми?
• Які важливі "відкриття" для себе вами зроблені?
• І де, коли ви їх зможете застосувати?