Реклама
Заключний період табірної зміни


Заключний період зміни

Заключний період зміни - це час підбиття підсумків, логічне завершення, закриття зміни. Зазвичай до заключного періоду відбувається спад активності дітей, оскільки у них вже з'являється фізична та емоційна втома, усвідомлення того, що зміна завершується. Позиція вожатого в даний період - це дбайливий друг, батько. Проблемою заключного періоду стає різке падіння дисципліни, виникає проблема межполового спілкування, незважаючи на те, що все досить добре пізнали один одного. У кожної дитини взаємовідносини з іншими дітьми та колективом в цілому розвиваються по-різному, виникають якісь симпатії і антипатії, і до кінця зміни колектив починає розпадатися на.группы. Дуже часто відносини між цими групами стають напруженими, а то й ворожими. Завданням вихователя і вожатого є не допускати таких відносин, зняти прагнення розповзатися по різних кутах.

Заходи заключного періоду повинні бути спокійні за тоном, але емоційно насичені. Це можуть бути психологічні ігри, пісенні годинник, жартівливі ігри (див. вище), «вогник» прощання або загоновий збір.

Психологічні ігри та тести

Заключний період зміни - це період підведення підсумків, аналіз роботи в цілому, аналіз щоденної роботи.

Педагогічний аналіз

Рух вперед передбачає осмислення, узагальнення того, що було зроблено.

В роботі вожатого можна виділити два основних напрямки аналізу - аналіз педагогічної діяльності та аналіз роботи з дітьми.

Види педагогічного аналізу і форми їх забезпечення

I. Аналіз педагогічної діяльності

Здійснюється щоденно і є основою для вдосконалення поточної роботи з дітьми, дозволяє розкрити недоліки в цій роботі та причини їх виникнення.

Що аналізувати?

Окремі справи, їх ефективність, зміна позиції і настрою дітей, стан міжособистісних стосунків в загоні, виконання єдиних норм і педагогічних вимог, активність включення дітей у ті чи інші види діяльності, стан здоров'я дітей і умова життєзабезпечення.

На основі чого?

Постійні особисті спостереження, бесіди з дітьми, обмін думками з колегами, діагностика (анкети, цветопись, матеріали зборів-аналізів з дітьми у загоні).

Результати фіксуються у педагогічної документації (педагогічний щоденник, індивідуальна карта власного зростання).

Передбачувана схема аналізу дні:

1. Виконані мета і завдання, поставлені на цей день? Виконаний план роботи на день? Що вдалося виконати, а що ні?

2. Яка річ або подія було найбільш важливим, виховному відношенні:

- яку задачу вирішували;

- основні етапи справи;

- в напрямку чи рішень завдань був продуманий та здійснено хід справи;

- як діяли в цій справі хлопці, ставлення хлопців до справи, як реагували діти в ході справи;

- чи доводилося вам вносити коригування в ході справи, ніж це було обґрунтовано, що це дало.

3. Аналіз певної ситуації (при її наявності):

- короткий зміст і її учасники;

- у зв'язку з чим виникла ця ситуація;

- як проявили себе учасники ситуації, їх вчинки;

- підсумок ситуації;

- вихід із ситуації.

4. Загальна характеристика прожитого дня:

- була організована група;

- чи відбулися зміни в колективі;

- хто звернув увагу на себе;

- як змінилися хлопці, на які раніше не звертали уваги.

5. Загальні висновки:

- чи вдався день в цілому;

- що дав нового цей день вам як педагогу;

- завдання на наступний день.

II. Аналіз результатів педагогічної діяльності

Проводиться за підсумками певного часового відрізка. Включає аналіз організаційного, основного і підсумкового періодів. Припускає зіставлення результатів власної педагогічної діяльності з роботою табору в цілому, оцінку ефективності та рівня своєї роботи і побудова перспективи подальшої взаємодії з іншими підрозділами табору.

III. Аналіз справи

1. Визначення місця або мети цієї справи в загальній програмі зміни і плані загону.

2. Встановлення виховують і розвивають аспектів справи і врахування реальних можливостей, їх реалізація.

3. Підготовка окремих етапів справи та забезпечення їх взаємозв'язку та взаємовпливу.

4. Змістовне наповнення кожного складового компонента справи і рівень організаційного забезпечення.

5. Спільна (колективна) оцінка кінцевого результату справи та оформлення пропозицій щодо вдосконалення проведення.

IV. Самооцінка індивідуального стану

Педагог-організатор, вихователь, вожатий повинен враховувати власні можливості, адекватно оцінювати свій професійний рівень і раціонально будувати відносини як з дітьми, так і з колегами. При вирішенні проблеми самоаналізу і самоорганізації ефективність роботи вожатого значно зростає.

Що аналізуємо? Самопочуття психоемоційний та фізичний стан. Форма: самоконтроль і самооцінка.

Методика виявлення і погодження думок і уявлень

Мета: уточнити уявлення і поняття, розглянути відповідність ідеального уявлення і реального результату.

Надається список з перерахованими якостями. Кожній групі (3-5 людей) дається по одному списку особистісних якостей. На підставі цього списку група виконує п'ять завдань (відібрати п'ять чорт «хорошого підлітка», «ідеального підлітка» і т. д. і розташувати їх по значимості), результати кожного здають керівникові в письмовому вигляді. Керівник обробляє отримані результати і пропонує їх на загальний розгляд. Кожна група через деякий час робить аналіз отриманих результатів.

Методика вивчення задоволення життям підлітка в таборі

Підліткам пропонується прочитати твердження й оцінити ступінь згоди з їх змістом за наступною шкалою:

4 - цілком згодний;

3 - згоден;

2 - важко сказати;

1 - не згоден;

0 - зовсім не згоден.

1. Я чекаю настання нового дня в таборі з радістю.

2. У дитячому таборі зазвичай у мене гарний настрій.

3. В нашому загоні хороші вожаті.

4. До всіх дорослих у нашому таборі можна звернутися за порадою і допомогою в будь-який час.

5. У мене є кохана людина доросла в дитячому таборі.

6. В загоні я завжди можу вільно висловлювати свою думку.

7. Я вважаю, що в нашому таборі створені всі умови для розвитку моїх здібностей.

8. У мене є улюблене заняття в дитячому таборі.

9. Я вважаю, що дитячий табір по-справжньому готує мене до самостійного життя.

10. Коли зміна закінчиться, я буду нудьгувати по табору. Підрахунок: У - загальна сума балів / загальна кількість відповідей.

У > 3 - висока ступінь задоволеності;

2 < У < 3 - середня ступінь;

У < 2 - низька ступінь задоволеності.

Метод «Недописаний теза»

Цей метод полягає в тому, що підлітку пропонується набір незакінчених фраз, завершуючи які він міг би висловити своє ставлення до досліджуваної темі, проблемі.

Наприклад:

«Хороший дитячий табір - це...»

«Якби я був начальником табору, то неодмінно...»

«Найголовніше в житті нашого загону - це...»

«У нашому таборі найбільше цінується...»

Час на відповідь дається обмежений, з урахуванням віку (15 секунд - 1 хвилина). При обробці результатів відповіді групуються за трьома характеристиками: «позитивна», «негативна», «незрозуміла».

Методика опитувальника

Підлітки отримують завдання - написати, що, на їхню думку, в дитячому таборі (колективі) добре і що погано, або що радує і що засмучує. При цьому не ставляться орієнтують питання. Це дає можливість вільно викласти те, що об'єктивно існує в житті табору, більше усього цінується або засуджується.

Суб'єктивні оцінки істотно допомагають проаналізувати життєдіяльність дитячого табору (колективу).

В нашому дитячому таборі:

Добре

Погано

1.

1.

2.

2.

3.

3.

...

...

8 і т. д.

8 і т. д.

Аналіз матеріалу, отриманого з допомогою цієї методики, дозволяє побачити вдалі і невдалі справи, характер спілкування, відносин, настрій, що є показниками життєдіяльності дитячого колективу.

Аналіз роботи з дітьми

Він дуже важливий у розвитку дитячого колективу, з одного боку, і є матеріалом для аналізу педагогічної діяльності вожатого, з іншого. Вибираючи ті або інші форми аналізу, необхідно враховувати не тільки вік дітей, але і рівень розвитку дитячого колективу. З дітьми молодшого віку необхідно віддати перевагу ігрові форми. На початку розвитку колективу аналіз проходить на емоційному рівні («сподобалося», «не сподобалося»), в подальшому необхідно переходити до змістовного аналізу («чому»).

За змістом виділяють аналіз для тимчасового відрізка справи,ситуації.

Алгоритм аналізу

1) Згадуємо, описуємо ситуацію.

2) Відзначаємо «плюси» і «мінуси», удачі, проблеми.

3) Називаємо причини.

4) Робимо загальний висновок, приймаємо рішення.

Принцип аналізу

1) Конкретність.

2) Наочність.

3) Відповідність предмету аналізу ситуації.

4) Різноманітність форм подання ситуацій, поєднання методик індивідуальних і групових.

5) Відповідність віку дітей:

молодші - саморефлексія, заснована на доказах; середні - колективні форми, узагальнення на «ми» замість «я»; старші - аналіз на перспективу.

Форми організації аналізу

1.У індивідуальному порядку.

При відповіді на той чи інший питання виступають тільки охочі. Рекомендується в колективі з середнім і високим ступенем розвитку.

2. По колу.

Форма групового аналізу, виступають по черзі, по колу. Найчастіше використовується на «вогниках». У колективах з низьким ступенем розвитку вожатим необхідно підтримувати розмову.

3. З м'ячиком.

Активно-ігрова форма аналізу. Загін встає в коло, вожатий задає тему для розмови, визначає питання, починає сам перший висловлюватися, потім перекидає м'ячик будь-якій дитині, який продовжує розмову, потім перекидає м'яч іншому і т. д.

4. За групами.

Поєднання групового та індивідуального аналізів. Обговорення спочатку ведеться в групах по 5-7 осіб, де кожен висловлює свою точку зору, потім від кожної групи виступає одна людина. Підводиться підсумок.

5. Жива анкета.

Ігрова форма. Задається питання з обмеженою кількістю відповідей (наприклад, «так», «ні», «важко відповісти»), вибираються помічники (по кількості відповідей), які проходять і збирають відповіді - бавовна по долоньці того чи іншого помічника в залежності від обраного варіанту відповіді.

6. Прес-конференція.

Ігрова форма. Учасникам пояснюються правила проведення прес-конференції, задається тема.

7. Колективний лист.

8. Поштову скриньку.

9. Індивідуальний щоденник.

Перераховані форма аналізу використовуються не тільки в заключному періоді, але і на протязі всієї табірної зміни.