Реклама
Мета уроку - головний системоутворюючий елемент уроку


Автор: Царенко Галина Євгенівна, вчитель початкових класів МКОУ «Жовтнева ЗОШ №1» п.Октябрьский Волгоградська область

Матеріали статті допоможуть педагогам при підготовці до уроку, складання конспекту.

До недавнього часу побудова уроку були стандартні і не викликали великого утруднення. Хоча й тоді при аналізі та визначенні ефективності уроку потрібно було чітко виділити цілі уроку, оцінити зміст, прийоми роботи, результативність уроку.

В даний час урок дуже ускладнився, змінилася робота вчителя і дітей на уроці, з'явилося багато моментів, які вимагають іншого підходу до аналізу. Це обумовлено впливом нових напрямів у педагогіці, появою нових технологій, зміною самих учасників освітнього процесу, впливом зростаючих вимог суспільства до навчання та ін. Стали вирішуватися завдання реалізації педагогіки співробітництва, гуманно - особистісних відносин, розвивального навчання Виникає питання: «А чи завжди треба позначати мета уроку?»

В допомогу вчителю з'явилося багато довідкової літератури; у ній розкриваються сучасні вимоги до уроку, пропонуються різноманітні види аналізу уроку. Я ознайомилася зі схемами під різними назвами: «Схема аналізу уроку», «Лист експертної оцінки уроку», «Таблиця для збору даних про якості та ефективності уроку», «Педагогічний аналіз уроку (за П.И.Третьякову)», «Педагогічний аналіз уроку (за В,П,Симонову)», «Схема аналізу уроку з Т.И.Шамовой і Ю.И.Конаржевскому) Скрізь першим пунктом вчительської діяльності розглядалася розуміння завдання і надзавдання на уроці, постановка мети уроку і визначає вчитель мету уроку, чи інформує учнів про цілі і завдання уроку, як він це здійснює. З вище сказаного можна зробити висновок : Мета уроку вчителю необхідно ставити для себе, при підготовці до уроку, а перед учнями в ході уроку

При підготовці до уроку вчитель продумує дидактичну мету і завдання уроку і відповідно з ними визначає, що саме учні повинні сприйняти, яку наочність і як її необхідно для цього використати. Наприклад: тема уроку «Правопис орфограмм в корені слова». Освітня мета уроку: Вдосконалення учнями навичок і умінь правопису орфограмм в корені слова. Мети на цьому уроці можна поставити у вигляді проблемної ситуації (тексту з помилками)

Іноді учням повідомляють конкретні завдання уроку, теми або розділу програми. Адже освітня мета зазвичай широка, загальна і розпадається на частини. На прикладі: тієї ж теми Завдання уроку наступні:

1. Розвивати вміння знаходити помилки в тексті і виправляти їх.

2. Вчить працювати з пам'яткою-таблицею.

3. Уточнення знань про единообразном написанні коренів у спільнокореневих словах.

4. Засвоїти навички знаходити в тексті слова на дане правило.

У плані уроку чітко і конкретно формулюється і завдання уроку, відповідно до змісту навчального матеріалу та організацією діяльності і поведінки учнів. Завдання необхідні, тому що за один урок не можна учня, розвинути і виховати, а між метою і результатом можна поставити знак рівності. Одне важливе зауваження! У деяких аналізах уроку існує поняття триєдиної дидактичної мети. Це поняття звільняє вчителя від окремої формулювання для учнів трьох цілей - навчальної, розвиваючої, виховної.

І на завершення хочу навести висловлювання доктора педагогічних наук, професора Н. Б. Істоміної «Якщо ваш урок відповідає поставленої мети, якщо ви зможете обгрунтувати його логіку, якщо діти будуть активно працювати на вашому уроці і ви отримаєте запланований результат, то можете бути впевненими у правильності своїх дій!