Реклама
Методична розробка навчального заняття з математики «Логарифм числа та його властивості» з використанням технології проблемного навчання


Конспект заняття з математики «Логарифм числа та його властивості» для студентів 1 курсу технікуму

Автор: Евграшина Юлія В'ячеславівна, викладач ГБОУ СПО «Калузький технікум електронних приладів», Калуга р.

Методична розробка навчального заняття з математики «Логарифм числа та його властивості» з використанням технології проблемного навчання.

Опис матеріалу: дана методична розробка призначена для вивчення теми «Поняття логарифма та його властивості» студентами 1 курсу середніх спеціальних закладів. Даний матеріал буде корисним викладачем математики в старших класах і середніх спеціальних навчальних закладів. Урок побудований з застосуванням методів проблемного навчання.

Методична розробка навчального заняття з математики «Логарифм числа та його властивості» з використанням технології проблемного навчання.

Тип уроку: комбінований, заняття засвоєння нових знань

Цілі заняття:

Освітні:

- сформувати поняття логарифма, десятковий і натуральних логарифмів;

- розглянути основні властивості логарифма, навчити застосовувати їх при знаходженні значень виразів;

- розвивати вміння застосовувати теоретичні знання при вирішенні практичних завдань.

Розвиваючі:

- формування аналітичного і логічного мислення студентів;

- розвиток навичок дослідницької діяльності (висунення гіпотез, аналіз, узагальнення);

- розвиток пізнавального інтересу студентів до математики;

- розвиток навичок комунікативної компетенції

Виховні:

- сприяти розвитку творчої діяльності учнів, потреби до самоосвіти;

- виховувати культуру спілкування, культуру праці, навички самоконтролю.

Основні методи навчання: фронтальна, проблемний, частково-пошуковий, наочно-ілюстративний, інформаційно-комунікаційна технологія.

Обладнання: комп'ютер, проектор, презентація до уроку, роздатковий матеріал.

Хід заняття

1. Організаційний момент

- привітання студентів;

- перевірка відсутніх;

- перевірка готовності до уроку.