Реклама
Робоча програма з фізичної культури за ФГОС для 2 класу


Цінність праці і творчості як природного умови людського життя, стану нормального людського існування.

Цінність свободи як свободи вибору людиною своїх думок і вчинків способу життя, але свободи, природно обмеженою нормами, правилами, законами суспільства, членом якого завжди по всій соціальної суті є людина.

Цінність соціальної солідарності як визнання прав і свобод людини, володіння почуттями справедливості, милосердя, честі, гідності по відношенню до себе і до інших людей.

Цінність громадянськості - усвідомлення людиною себе як члена суспільства, народу, представника країни і держави.

Цінність патріотизму - одне з проявів духовної зрілості людини, що виражається в любові до Росії, народу, малій батьківщині, в усвідомленому бажанні служити Вітчизні.

Цінність людства - усвідомлення людиною себе як частини світової спільноти, для існування і прогресу якого необхідні мир, співробітництво народів та повагу до розмаїття їх культур.

V. Особистісні, метапредметные і предметні результати освоєння навчального предмета

Універсальними компетентностей учнів на етапі початкової загальної освіти з фізичної культури є:

- вміння організовувати власну діяльність, обирати і використовувати засоби для досягнення її мети;

- вміння активно включатися в колективну діяльність, взаємодіяти з однолітками в досягненні загальних цілей;

- вміння доносити інформацію в доступній, емоційно-яскравій формі в процесі спілкування та взаємодії з однолітками і дорослими людьми.

Особистісними результатами засвоєння учнями змісту програми з фізичної культури є наступні вміння:

- активно включатися в спілкування і взаємодію з однолітками на принципах поваги і доброзичливості, взаємодопомоги та співчуття;

- виявляти позитивні якості особистості і керувати своїми емоціями в різних (нестандартних) ситуаціях та умовах;

- виявляти дисциплінованість, працьовитість і завзятість в досягненні поставлених цілей;

- надавати безкорисливу допомогу своїм одноліткам, знаходити з ними спільну мову й спільні інтереси.

Метапредметными результатами засвоєння учнями змісту програми з фізичної культури є наступні вміння:

- характеризувати явища (дії і вчинки), давати їм об'єктивну оцінку на основі освоєних знань і набутого досвіду;

- знаходити помилки при виконанні навчальних завдань, відбирати способи їх виправлення;

- спілкуватися і взаємодіяти з однолітками на принципах взаємоповаги і взаємодопомоги, дружби і толерантності;

- забезпечувати захист і збереження природи під час активного відпочинку та занять фізичною культурою;

- організовувати самостійну діяльність з урахуванням вимог її безпеки, схоронності інвентарю та обладнання, організації місця занять;

- планувати власну діяльність, розподіляти навантаження і відпочинок у процесі її виконання;

- аналізувати і об'єктивно оцінювати результати власної праці, знаходити можливості і способи їх поліпшення;

- бачити красу рухів, вирізняти та обґрунтовувати естетичні ознаки в рухах і пересування людини;

- оцінювати красу статури і постави, порівнювати їх з еталонними зразками;

- керувати емоціями при спілкуванні з однолітками і дорослими, зберігати холоднокровність, стриманість, розважливість;

- технічно правильно виконувати рухові дії з базових видів спорту, використовувати їх в ігровій та змагальній діяльності.

Предметними результатами засвоєння учнями змісту програми з фізичної культури є наступні вміння:

- планувати заняття фізичними вправами в режимі дня, організовувати відпочинок і дозвілля з використанням засобів фізичної культури;

- викладати факти історії розвитку фізичної культури, характеризувати її роль і значення в життєдіяльності людини, зв'язок з трудовою і військовою діяльністю;

- представляти фізичну культуру як засіб зміцнення здоров'я, фізичного розвитку і фізичної підготовки людини;

- вимірювати (пізнавати) індивідуальні показники фізичного розвитку (довжину і масу тіла), розвитку основних фізичних якостей;

- надавати посильну допомогу і моральну підтримку одноліткам при виконанні навчальних завдань, доброзичливо і з повагою пояснювати помилки і способи їх усунення;

- організовувати і проводити з однолітками рухливі ігри та елементи змагань, здійснювати їх об'єктивне суддівство;

- дбайливо звертатися з інвентарем та обладнанням, дотримуватися вимоги техніки безпеки до місць проведення;

- організовувати і проводити заняття фізичною культурою з різною цільовою спрямованістю, підбирати для них фізичні вправи і виконувати їх із заданою дозуванням навантаження;

- характеризувати фізичне навантаження за показником частоти пульсу, регулювати її напруженість під час занять з розвитку фізичних якостей;

- взаємодіяти з однолітками за правилами проведення рухливих ігор та змагань;

- у доступній формі пояснювати правила (техніку) виконання рухових дій, аналізувати і знаходити помилки, ефективно їх виправляти;

- подавати стройові команди, вести підрахунок при виконанні загальнорозвиваючих вправ;

- знаходити відмінні особливості виконання рухового дії різними учнями, виділяти характерні ознаки та елементи;

- виконувати акробатичні і гімнастичні комбінації на необхідному техничном рівні, характеризувати ознаки технічного виконання;

- виконувати технічні дії з базових видів спорту, застосовувати їх в ігровій та змагальній діяльності;

- застосовувати життєво важливі рухові навички та вміння різними способами, у різних змінних, варіативних умов

Розподіл навчального матеріалу

Теми

Кількість годин

1

Легка атлетика

24

2

П/ігри

21

3

Гімнастика

18

4

Лижна підготовка

21

5

Елементи спортивних ігор

7

6

Регіональний компонент

8

7

Тестування і вступний урок

3

8

Теорія протягом кожного уроку

 

Сторінки: 1 2 3 4