Реклама
Класному керівнику


Класні години в 5-8 класах

Розробка класних годин для 5, 6, 7, 8 класу

Сценарії класних годин для школярів

Класні години для учнів середніх класів школи

Класні години для старшокласників та студентів коледжу

Розробка класних годин для 9, 10, 11 класу

Класні години - 9 клас

Класні години - 10 клас

Класний годинник - 11 клас

Сценарії класних годин для школярів

Сценарії класних годин для старшокласників

Класні години для студентів коледжу, технікуму, СПО

Класні години в початковій школі

Класний годинник в 1 класі. Класна година у 2 класі. Класна година у 3 класі.

Класна година у 4 класі. Класні годинники для молодших школярів

Сценарії батьківських зборів

Робота з батьками

Сценарії батьківських зборів у школі

Сценарії батьківських зборів у початковій школіЗупинимося докладніше на особистісно орієнтованих класних годинах. Підготовку і проведення класного години особистісно орієнтованої спрямованості можна представити у вигляді технологічного ланцюжка послідовно виконуваних дій.

1. Складання педагогом спільно сучащимися та їх батьками тематики класних годин на навчальний рік.

У визначенні тем класних годин беруть участь школярі і їх батьки. Важливо з'ясувати їхню думку про те, які проблеми слід обговорити в класі. У методичному арсеналі класних керівників існує чимало прийомів і методів, що допомагають забезпечити участь школярів та їх батьків у складанні тематики класних годин:

1. Класний годину в школі є однією з основних форм організації виховної діяльності класного керівника з класним колективом.

2. Класний годину ґрунтується на принципах, викладених у концепції виховної системи школи.

Класний годину як форма виховної роботи з учнями

Що таке класний годину?

Що в педагогіці розуміється під такою формою виховної роботи, як класний годину?

Класний годину можна назвати спеціально організованої ціннісно-орієнтованою діяльністю, що сприяє формуванню у школярів системи відносин до навколишнього світу (Н. Е. Щуркова, Н. С. Финданцевич).

Профорієнтаційний практикум для учнів 8-11-х класів «На шляху до вибору професії»

Цілі і завдання:

• виховання правової культури старшокласників у сфері трудових відносин;

• надання допомоги учням у професійній орієнтації.

Опис практикуму

Методика «Опитувальник професійних переваг» (ОПП) Аж. Холланда

«Опитувальник професійних переваг» (ОПП) у своєму теоретичному обґрунтуванні базується на відомій теорії професійного вибору, розробленої американським професором Дж. Холландом.

Сутність теорії Дж. Холланда можна звести до наступних основних положень:

1. У західній культурі більшість людей можуть бути віднесені до одного з 6 типів: реалістичного (Р), дослідницькому (І), художній (А)

Опитувальник професійних переваг

Методика «Диференційно - діагностичний опитувальник» (ДАО)

Методика призначена для відбору (вироблення профорієнтаційних рекомендацій учням) на різні типи професій відповідно до класифікації типів професій Е.А. Климова. Дану методику можна використовувати при профорієнтації підлітків і дорослих.

Інструкція для випробуваного

Для того, щоб допомогти вам вибрати професію з урахуванням ваших інтересів і схильностей, пропонуємо оцінити 20 пар описів різних видів занять.

Питальник професійної готовності (ППГ)

В основу даного опитувальника покладено принцип самооцінки учнями одночасно своїх можливостей в реалізації певних задаються опитувальника умінь, свого реального, пережитого і сформованого в особистому досвіді емоційного ставлення, що виникає всякий раз при виконанні описаних в опитувальнику видів діяльності і своєї переваги або небажання мати оцінювані види діяльності у своїй майбутній професії.

Примірна інструкція з охорони праці при проведенні прогулянок, туристських походів, екскурсій, експедицій

1. Загальні вимоги охорони праці

1.1. До прогулянок і екскурсій допускаються діти дошкільного віку та учні з 1-го класу, які пройшли інструктаж з охорони праці, медичний огляд і не мають протипоказань за станом здоров'я.

Перш ніж відправитися в похід, треба до нього добре підготуватися: похід - це не екскурсія. По-перше, треба з'ясувати: чи є у вас можливість зробити 2-3 - денний (багатоденний похід з однією або кількома ночівлею в польових умовах (наметах), або краще організувати похід вихідного дня.

Потім керівникові походу (класного керівника) необхідно визначити цілі походу. Безцільне проведення часу, навіть на природі, може втомити учасників походу.

КВК у школі. Як провести та організувати?

«Ми починаємо КВН!» (Практичні поради і рекомендації)

Протягом ряду років у всіх освітніх установах однією з найбільш популярних ігор КВН. Варіанти підготовки та проведення конкурсних програм самі різні, але класичний варіант залишається колишнім: візитна картка команд, розминка, конкурс капітанів, домашнє завдання. Пропонуємо найбільш поширений варіант підготовки і проведення КВК.

Як підготувати та провести екскурсію на виробництво

Навчальна або пізнавальна екскурсія учнів є складовою частиною навчально-виховного процесу. Як правило, екскурсії на виробництво організовуються і проводяться вчителями-предметниками з метою закріплення теоретичних знань з навчального предмета. Але організувати та провести екскурсію можуть і класні керівники, заступники директора з виховної роботи, соціальні педагоги.

Як підготувати і провести дискусію, або «Дискусійні гойдалки»

Латинське слово «дискусія» означає розгляд, детальне дослідження якого-небудь питання, публічне обговорення якої-небудь проблеми.

Дискусія - це спір за правилами не для того, щоб перемогти і нав'язати свою думку, а щоб разом з товаришами знайти істину, вирішити проблему. В ході дискусії публічно обговорюються найбільш складні і цікаві проблеми учнів певного віку, намічаються шляхи їх вирішення.

Форми позакласної, позаурочної роботи

Сучасні методологічні прийоми активізації позакласної діяльності

Сучасному вчителю, керівнику гуртка чи спортивної секції, учитель продовження освіти необхідно вільно володіти в педагогічній практиці основними методологічними прийомами або методами організації позакласної діяльності.

Роль і місце позакласної роботи у навчально-виховному процесі

Проблема позакласної роботи з які навчаються завжди була актуальною для будь-якого вчителя і вихователя, так як вона успішно виконує триєдину функцію навчання, виховання і розвитку особистості у будь-якому загальноосвітньому закладі.

В умовах реформування російського освіти завдання вдосконалення соціального виховання і розвитку креативних здібностей дітей і підлітків є однією з пріоритетних.

Роль класного години у виховній роботі з учнями

Класний годину раніше залишається основною формою виховної роботи в школі. Тепер він ввійшов у шкільний розклад, що дає можливість класному керівнику щотижня протягом години спілкуватися з дітьми, вирішувати організаційні і виховні завдання.

Сторінки: 1 2 3 4 Наступна Остання